1 procent
zobacz >>>

Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości.

   Na rynku pracy prezentujemy swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które pozwalają nam dobrze wykonywać pracę. Często nie zdajemy sobie sprawy zarówno z własnych atutów jak i nie znamy wszystkich słabych punktów. Świadomość swoich umiejętności i mocnych stron oraz akceptacja słabszych pozwala nabierać większego zaufania do swoich możliwości.
   Umiejętności jakie nabywamy w ciągu życia można podzielić na:

   Umiejętności uniwersalne to umiejętności wspólne dla wielu rozmaitych zadań i mogą być wykorzystywane w każdej pracy, są bardzo pomocne w znalezieniu pracy i stanowią fundament naszych zawodowych umiejętności ( są to m.in.: czytanie, pisanie, liczenie, komunikatywność, orientacja, zdolności mechaniczne, kierownicze czy umiejętność planowania).
   Pracodawcy w procesie rekrutacji i selekcji osób do pracy dokonują analizy umiejętności i cech osobowości kandydatów. Świadectwa szkolne lub zaświadczenie o kwalifikacjach już nie wystarczają. Współcześnie wykonywanie jednej i tej samej pracy przez całe życie jest już niemal niemożliwe. Prognozuje się, że młodzi ludzie rozpoczynający karierę zmienią pracę w swoim życiu zawodowym do 14 razy, a zawód ? nawet 5 razy. Wiąże się to nierozerwalnie ze zmianami gospodarczymi i technologicznymi; na wiele zawodów przestaje występować zapotrzebowanie, równocześnie pojawiają się nowe. Przedsiębiorstwa powstają i upadają, czasami trzeba się szybko przekwalifikowywać, aby podjąć w nim pracę.
   Aby móc aktywnie istnieć na rynku pracy trzeba pamiętać, że cały czas należy dbać o własny rozwój ? zarówno wiedzy jak i umiejętności, należy bazując na umiejętnościach uniwersalnych podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje. Łatwość adaptacji oraz aktywność są istotnymi atutami współczesnego pracownika.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18220976, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON