1 procent
zobacz >>>

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

   Zasiłek pielęgnacyjny uregulowany jest w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
   W art. 16 ustawa określa sytuacje, w których przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wymienia grupy osób mogących ubiegać się o to świadczenie.
   Ustawa stanowi, iż ?zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji?.
   Ustawa wymienia następujące grupy osób uprawnione do pobierania powyższego zasiłku:

   Ustawa wymienia dwie sytuacje, w których zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

   Konieczne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
   Uprawnieni do złożenia wniosku są (odpowiednio, w zależności od sytuacji): małżonkowie, jeden z małżonków, rodzice, jeden z rodziców, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, osoba ucząca się, pełnoletnia osoba niepełnosprawna lub inna osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Łukasz Regner - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18235287, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON