Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca zawodowa osób z chorobą nowotworową.

   Liczne badania wskazują, iż praca zawodowa jest istotnym czynnikiem terapeutycznym, ponieważ umożliwia osobie niepełnosprawnej znacznie pełniejszy udział w życiu społecznym, a tym samym sprzyja utrwalaniu takich cech, jak: obowiązkowość, sumienność, rzetelność, lojalność, życzliwość wobec współpracowników. Szczególnie lekarze chirurdzy i ortopedzi obserwują często, że praca zawodowa przynosi znacznie szybsze rezultaty, niż same zabiegi fizjoterapeutyczne. Możliwość powrotu do pracy zawodowej, po niezbędnym okresie rekonwalescencji, dodatnio wpływa na stan psycho-fizyczny osoby. Korzystnie wpływa na metabolizm ogólny organizmu, napięcie mięśniowe oraz sen. Oprócz tego poprawia nastrój, a także wzmacnia poczucie własnej wartości.
   Jak wynika z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku większość osób po pomyślnym zakończeniu kuracji choroby nowotworowej wróciło do pracy. Okazało się, iż w badanej grupie w okresie od 5 do 7 lat po zakończeniu leczenia aktywnych zawodowo było 67% osób. Inne badania z 2005 wskazują na jeszcze wyższy wskaźnik zatrudnienia u osób po zakończeniu kuracji onkologicznej. W okresie od roku do pięciu lat po jej zakończeniu biernych zawodowo było jedynie 13% osób, chorujących głównie na nowotwór systemu nerwowego oraz krtani.
   Osoby niepełnosprawne pragnące powrócić do pracy po długotrwałej chorobie somatycznej często nie są przygotowane do wymagań, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy. Różnica pomiędzy okresem, w którym rozpoczynali aktywność zawodową a obecnymi realiami, jest zwykle na tyle duża, iż przystosowanie się do obecnej sytuacji jest trudnym zadaniem.
   W przypadku osób, które są w trakcie leczenia lub po leczeniu choroby nowotworowej, korzystnym rozwiązaniem umożliwiającym kontynuowanie lub powrót do pracy zawodowej jest możliwość skorzystania z pewnych udogodnień takich jak:

   Kolejnym problemem, z którym borykają się osoby z chorobą nowotworową jest dylemat związany z ujawnieniem informacji na temat swego stanu zdrowia. Osoby te nie zawsze ujawniają informacje dotyczące ich stanu zdrowia. Część z nich, jeśli jest taka możliwość, nie informuje swoich obecnych lub potencjalnych pracodawców o swojej ograniczonej sprawności. Wśród powodów ukrywania informacji na temat zdrowia osoby niepełnosprawne najczęściej wymieniają: zachowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby w ocenie innych, obawę przed wprowadzaniem innych w zakłopotanie, obawę przed stygmatyzacją, obawę przed staniem się przedmiotem plotek, przed niekorzystnym wpływem tej informacji na możliwości dalszej kariery zawodowej, przed pogorszeniem relacji interpersonalnych w miejscu pracy, czy nieumiejętność przekazania informacji o swojej chorobie.
   Dylemat dotyczący ukrywania bądź ujawniania informacji dotyczących stanu zdrowia najczęściej zostaje rozstrzygnięty na korzyść poinformowania pracodawcy o zaistniałym stanie rzeczy. Wybór takiego rozwiązania umożliwia uzyskanie większej autentyczności relacji interpersonalnych w miejscu pracy.
   W ocenie osób po przebytej chorobie onkologicznej wynika, że praca zawodowa jest dla nich wartością, na którą składają się następujące aspekty: przyczynienie się do poprawienia stanu zdrowia, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Praca stanowi też źródło utrzymania, zdobycia środków materialnych i osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej, drogę do usamodzielnienia się, umożliwia kontakt z ludźmi, a tym samym integrację z otoczeniem osób zdrowych, a jej podjęcie uważane jest za sukces życiowy. Natomiast fakt pozostawania bezrobotnym może prowadzić m.in. do nasilenia objawów związanych z chorobą oraz pojawienia się nowych chorób i dolegliwości.
   Biorąc pod uwagę pozytywny wpływ pracy zawodowej na proces powrotu do zdrowia, optymalne byłoby objęcie osób po przebytej chorobie w wieku produkcyjnym programem kompleksowej rehabilitacji zawodowej oraz zapewnienie stanowiska pracy dostosowanego do możliwości oraz preferencji zawodowych tych osób.

Źródło:

  1. Matusiewicz K., Brzezińska A., Raport z badań "Sytuacja zawodowa osób przewlekle chorych somatycznie", Projekt pt. "Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych" Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 2006.
  2. Kiwerski J., Ostrowska A. red. (2001), Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691135, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON