Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Turnusy rehabilitacyjne

   Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, z późn. zm.), turnus rehabilitacyjny stanowi jedną z podstawowych form aktywności, które wspomagają proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
   Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
   Turnusy mogą być organizowane przez:

  1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
  2. wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków,
  3. w domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek.

   Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu.
   Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.
   Turnus odbywa się w zorganizowanych grupach, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, na podstawie programu turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.
   Warunkiem uczestniczenia w turnusie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem oraz złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania.
   Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli spełnia określone kryteria dotyczące dochodu.
   Wnioski o dofinansowanie i uczestnictwo w turnusie należy składać we właściwym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
   Szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestnictwa w turnusie reguluje rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.. U. Nr 100, poz.927).
   Szczegółowe zasady rodzajów turnusów, warunków oraz inne szczegółowe informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych określa rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 ).

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095778, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON