1 procent
zobacz >>>

Bariery doświadczane przez osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu pracy na podstawie zajęć aktywizacji zawodowych w ramach projektu "Mapa drogowa do pracy"

   W poszukiwaniu pracy jednym z najważniejszych elementów jest zidentyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy. Analizując bariery możemy mówić o barierach zewnętrznych (niezależnych od osoby poszukującej pracy) i wewnętrznych (wypływających z osoby). Na bariery zewnętrzne zwykle mamy niewielki wpływ, jednak nad wewnętrznymi jesteśmy w stanie pracować, zależy to tylko od naszej determinacji i motywacji, ale też uwiadomienia sobie źródła doświadczanych trudności. Bariery wewnętrzne często są przejawem oporów tkwiących w osobie, które niejednokrotnie wypływają ze słabej wiary we własne możliwości i umiejętności, zaniżonej samooceny i podtrzymywania ogólnie funkcjonujących stereotypów np. związanych z wiekiem czy atrakcyjnością. Jednak jedną z najbardziej destrukcyjnych barier jest brak podejmowania działań w kierunku aktywizacji zawodowej a także z góry skazywanie siebie na niepowodzenie.
   Bariery w poszukiwaniu pracy, jakie wymienili uczestnicy warsztatów aktywizacji zawodowej:

 1. Mniejsza szansa znalezienia pracy ze względu na wiek
 2. Obawa przed dużą konkurencją, co wynika w dużej ze słabej wiary we własne możliwości.
 3. Brak odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień.
 4. Ograniczenia zdrowotne związane z niepełnosprawnością.
 5. Wygląd zewnętrzny.
 6. Słaba znajomość języków obcych.
 7. Małe doświadczenie zawodowe.
 8. Obawa przed niesprawdzeniem się na danym stanowisku.
 9. Bariery architektoniczne.
 10. Duże bezrobocie- brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.

   Wnioski:
   Większość barier jednak wynika z zahamowań wewnętrznych, nadmiernej krytyki siebie i słabej wiary we własne możliwości. Na zdecydowaną większość z nich osoby mają wpływ, ale wymaga to od nich pracy nad sobą i nastawieniem zarówno do siebie i innych. Ponadto uczestnicy warsztatów uznali, że czasami nadmierne skupianie się na swoich defektach zdrowotnych w dużej mierze ogranicza ich działania. Pomijają w ten sposób również swoje zdolności i predyspozycje a tym samym nie wzmacniają się pozytywnie. Tego typu myślenie z ich strony ma również odzwierciedlenie w myśleniu osób pełnosprawnych, co dodatkowo hamuje ich przedsięwzięcia. Brakuje im umiejętności przekonywania innych do własnych umiejętności i tego, iż mogą być bardzo dobrymi pracownikami mimom posiadanych ograniczeń zdrowotnych.
   Sposoby radzenia sobie z barierami wewnętrznymi:
   Najważniejsza jest motywacja do zmiany tego, co nam przeszkadza w podjęciu działań. Ponadto też warto sporządzić sobie plan działania, który będziemy konsekwentnie realizowali. Na większość barier wewnętrznych mamy wpływ, ponieważ w dużej mierze przyczyniamy się swoim sposobem myślenia do ich powstawania. Warto też uczyć się patrzenia na siebie w obiektywny sposób zarówno przez pryzmat mocnych i słabych stron.
   Przyczyny niepowodzeń:

 1. Schematyczne postępowanie.
 2. Szybkie zniechęcanie się.
 3. Przesadny optymizm.
 4. Nadmierne skupianie się na niepowodzenia i traktowanie ich, jako osobistą porażkę a nie lekcje, z której można wyciągnąć cenne wnioski na przyszłość
 5. Słaba motywacja do zmiany.
   Wymagania obecnego rynku pracy często skłaniają osoby do zmian zarówno w wykształceniu, kwalifikacjach, ale także w sposobie myślenia i postępowania. Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków zwiększa szansę adaptacji na rynku pracy, ale też warunkuje nasz rozwój zawodowy i osobisty.

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18229837, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON