1 procent
zobacz >>>

Powrót do pracy

   Osoby dotknięte przez chorobę przewlekłą, upośledzenie ruchowe lub inne rodzaje niepełnosprawności, często w swoim życiorysie zawodowym odnotowują luki, wywołane okresowym pogorszeniem stanu zdrowia. Chociaż na zewnątrz niewidoczne, co więcej ukrywane, objawy niepełnosprawności towarzyszą osobom dotkniętym przez określone dolegliwości, na co dzień często uczą się z nimi żyć, tolerują je w życiu codziennym, lecz sytuacja powrotu do środowiska pracy, wywołuje niepewność i obawy. Czy są one uzasadnione?
   Pozytywne nastawienie pracodawcy jest kluczowym zagadnieniem wpływającym na ostateczną decyzję - powrót, czy bierność zawodowa. W jego gestii leży dostosowanie stanowiska pracy i zmiana zakresu obowiązków pracownika. Środowisko współpracowników często reaguje zakłopotaniem, które wynika z braku umiejętnego przekazu informacji na temat niepełnosprawności za strony samej osoby niepełnosprawnej. Często osoby powracające do dawnej firmy nie ujawniają niepełnosprawności w obawie przed wpływem plotek, pogorszeniem relacji interpersonalnych oraz negatywnym wpływem na możliwość dalszej kariery zawodowej.
   Osoby, które decydują się na powrót do zatrudnienia, mają poczucie, że praca daje im większe poczucie własnej wartości, podstawą stabilności ekonomicznej i przede wszystkim są droga usamodzielnienia się. Stanowi o poczuciu sukcesu życiowego.

Barbara Rodziewicz: - doradca zawodowy, 22.06.2006r.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2019r.
Stronę odwiedzono 17965038, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON