Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Terapia teatrem.

   Osoby niepełnosprawne uczęszczają do szkół, gdzie mają szansę zdobyć zawód i zapewnić sobie godny start w dorosłe życie. Warto jednak, by takie osoby miały też szansę realizacji swoich zdolności, talentów, by spełniały się społecznie i uczestniczyły w życiu kulturalnym. Coraz częściej sięga się więc po terapię zajęciową, która oparta jest na muzyce i teatrze, a przynosi doskonałe efekty, szczególnie jeśli uczestniczą w niej osoby niepełnosprawne intelektualnie.
   Niepełnosprawność umysłowa łączy się często z rozbudowaną wrażliwością, a sztuka jest domeną emocji. Teatr pomaga osobom niepełnosprawnym przezwyciężyć apatię i bierność stając się naturalnym środkiem wyrazu. Sztuka zmusza do tego, by osoba niepełnosprawna wydobyła swoje uczucia, by nauczyła się przejmować nad nimi kontrolę, by móc opanować stres i tremę związaną z występem. Teatr pomaga w wyzwoleniu własnej osobowości i ukształtowaniu jej zależnie od potrzeb sceny. Taką terapię można z powodzeniem łączyć z muzyką, co także przynosi znakomite efekty.
   Bardzo ważną rolę odgrywa także osoba, która kieruje grupą młodych aktorów. Istotne jest to, by potrafiła się ona wczuć w sytuację swoich podopiecznych, by obdarzona była charyzmą i mimo różnych niepowodzeń i potknięć potrafiła kierować grupą swoich aktorów ku właściwym celom. Istotną sprawą w przygotowaniu przedstawienia jest takie dobieranie obsady, by żaden z aktorów sztuki nie czuł się pokrzywdzony rolą, która mu przypadła. Jeśli uda się właściwie zorganizować wszystkie te elementy, sztuka wystawiana przez dzieci i młodzież niepełnosprawną przynosi liczne korzyści. U dzieci, które angażują się w arteterapię zaobserwowano poprawę sprawności dykcyjnej, zwiększenie koordynacji słuchowo-ruchowej, stopniowe zwiększanie wiary we własne możliwości, a także wzrost poczucia przynależności do określonej grupy oraz większą chęć do wspólnych działań, dodawanie kolegom otuchy i zadowolenie z ich sukcesów.
   Oto schemat pracy nad sztuką z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie, który opracowany został przez osobą zajmująca się prowadzeniem takich zajęć:

   Zajęcia teatralno-muzyczne odgrywają bardzo ważną rolę w życiu młodych aktorów i w szkołach powinien być położony na nie zdecydowanie większy nacisk. Młoda osoba, która staje się aktorem pokonuje wiele barier i ograniczeń, które w życiu codziennym ciężko by jej było pokonać.

Źródło: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju, pod red. D. Czubali, J. Lach-Rosochy, Bielsko-Biała 2004

Magdalena Mazur - specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975595, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON