Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Reakcje psychologiczne w chorobie przewlekłej cz.1

   W ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia choroba przewlekłą są wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które spełniają, co najmniej jeden z poniższych warunków:

   Choroby przewlekłe można podzielić na dotykające w swoim przebiegu obwodowego układu nerwowego (np. niektóre choroby kardiologiczne) oraz takie, które nie powodują uszkodzeń mózgu (np. cukrzyca, astma oskrzelowa, porażenia).
    Stan przewlekłej choroby jest trwałym czynnikiem stresogennym. Wywołane napięcie i jego poziom jest uwarunkowane w różny sposób, oprócz rodzaju choroby zależy od osobowości osoby chorej, jej sposobów radzenia sobie w życiu przed zachorowaniem, otoczenia, dynamiki przebiegu zmian chorobowych, procesu leczenia i osób zaangażowanych w ten proces. Rozległość negatywnych emocji zależy również od tego, w jakich okolicznościach życiowych i w jaki sposób osoba dowiaduje się o chorobie. Barwy emocji zależą od oceny poznawczej nowej sytuacji. Jeżeli dominuje zagrożenie realizacji planów i nieprzewidywalność przyszłości, pojawia się lęk i niepokój. Kiedy skupienie przesunie się na ograniczenia i przeszkody wpisane w chorobę, pojawia się gniew, niezadowolenie i złość. Może mu towarzyszyć poczucie winy i wstyd, kiedy przyczyny choroby osoba przypisuje własnej lekkomyślności. Przy ogarniającym poczuciu bezradności osoba często doświadcza przygnębienia i apatii.
   Sytuacja napięcia wywołana chorobą w naturalny sposób uruchamia psychologiczne mechanizmy obronne. Można je podzielić na pozytywne i negatywne.
   Wśród pozytywnych można wymienić:

  1. Racjonalizację
  2. Kompensację
  3. Transformację.

   Negatywnymi mechanizmami obronnymi są:

  1. Regresja
  2. Ucieczka
  3. Projekcja
  4. Rezygnacja
  5. Tłumienie
  6. Fantazjowanie
  7. Reakcja upozorowana.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691737, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON