Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Problemy osób z obustronnym ubytkiem słuchu.

   Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi z apelem o zmianę zasad refundacji zakupu aparatów słuchowych dla osób z obustronnym ubytkiem słuchu.
   W Polsce refundacja dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu przysługuje jedynie osobom czynnym zawodowo, dzieciom do 18 roku życia oraz młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Osobom nieaktywnym zawodowo refundacja przysługuje jedynie na jeden aparat.
   Zaopatrzenie w aparaty słuchowe stanowi bardzo istotną część życia osób niedosłyszących, ponieważ zapewnia im możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem rozporządzenie regulujące zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyraźnie dyskryminuje osoby z obustronnym ubytkiem słuchu, rodząc konsekwencje natury zdrowotnej i społecznej. W efekcie:


   We wszystkich krajach Unii Europejskiej osobom z obustronnym ubytkiem słuchu państwo zapewnia refundację dwóch aparatów. Zasada ta obowiązuje także wśród nowych członków Unii - na Węgrzech, w Czechach i Słowacji - krajów, do których najczęściej porównuje się Polskę.
Zgodnie z danymi AEA (Europejskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu) liczba protezowań obousznych w Polsce wynosi 4%, podczas gdy w Szwajcarii osiąga poziom 75%, w Niemczech 65%, we Francji 60%, na Węgrzech 55%, a w Czechach i Słowacji 50%. Rozwiązania zastosowane w Polsce to proceder niespotykany nigdzie w Europie.
   W świetle powyższych faktów MSOON proponuje się wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych (...) polegającą na wykreśleniu zapisu "osób czynnych zawodowo" i zastąpienie go zapisem "osób z obustronnym ubytkiem słuchu".


Przeczytaj apel do ministra zdrowia: http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/formularze/apel_msoon_do_mz.doc

Źródło: Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Ewa Dragan - Tłumacz języka migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305378, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON