Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dofinansowanie psa przewodnika.

   Stan prawny na dzień 30 listopada 2006 r.
Opracowano na podstawie:
- www.mpips.gov.pl,
- www.pfron.org.pl,
- Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 r, Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

   Ostatnimi czasy pojawiło się mnóstwo wątpliwości dotyczących tego, czy osoby niepełnosprawne - niewidome - będą mogły korzystać z dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psa przewodnika oraz tego, z jakiego źródła miałyby pochodzić środki finansowe na ten cel.
Po wielu dyskusjach na temat, czy rzeczywiście Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przeznaczyć pieniądze na ten cel, pojawił się oficjalny komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
   W chwili obecnej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu, szkolenia oraz utrzymania psów przewodników w ramach programu PFRON - "Partner 2006 - wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe" - takie jak na przykład Polski Związek Niewidomych.
   Oprócz tego programu, osoby niewidome mogą uzyskać dofinansowanie na ten cel ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Wniosek na ten cel należy składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszania wnioskodawcy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
   Również Komunikat Zarządu PFRON z 20 listopada 2006 roku potwierdza, że osoba niewidoma niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu poprzez Samorząd Powiatowy na utrzymanie psa przewodnika.
   Osoby, które nie korzystają z dofinansowania, mogą uzyskać zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie psa przewodnika, ponieważ wydatki na ten cel będzie można odpisać od podatku. Maksymalną kwotę, jaką można odpisać od podatku, stanowi 2280 zł. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 6 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnik, który albo sam jest osobą niepełnosprawną, albo na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, może skorzystać w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej z odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz takich wydatków, które mają na celu ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Właśnie do tych wydatków można zaliczyć koszty utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika (odnosi się to do osób niewidomych będących inwalidami I lub II grupy).
   Nie można jednak skorzystać z odliczenia tego wydatku od dochodu, jeśli środki finansowe na utrzymanie psa przewodnika pochodziły z: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub jeśli w jakiejkolwiek formie podatnik uzyskał zwrot tego wydatku.
   W sytuacji, gdy tylko część wydatków na psa przewodnika pochodziła z tych źródeł, wówczas odliczeniu od dochodu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami na ten cel, a kwotą, która została bądź to dofinansowana z tych funduszy, bądź zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115239, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON