Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Proces poszukiwania i wyboru pracowników.

   Umiejętność doboru odpowiednich pracowników do firmy jest umiejętnością kluczową, dającą możliwość adekwatnego doboru osoby do stanowiska ze względu na jej predyspozycje, umiejętności, ale też i ograniczenia. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem niejednokrotnie decyduje o sukcesie całego procesu rekrutacji.

   Rekrutacja
   Przed przystąpieniem do rekrutacji pracodawca powinien się zastanowić nad charakterystyką proponowanego stanowiska, wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydatów. Ponadto też ważne są proponowane warunki zatrudnienia.

   Opis stanowiska
   Skuteczna selekcja kandydatów zależy od wyraźnego, dokładnego sprecyzowania opisu stanowiska, które ma być obsadzone. Przeanalizowanie stanowiska pracy, które jest wakatem powinno poprzedzić nasze poszukiwania. Firmy powinny posiadać opis stanowisk pracy. Sprecyzowane są: cel stanowiska, zależności służbowe pionowe i poziome, zebrania i komisje, w których pracownik ma uczestniczyć, zakres obowiązków, obszar udzielonych kompetencji, wymagana wiedza i umiejętności, kryteria oceny pracy, profil osobowy kandydata. Gdy w firmie tworzone jest nowe stanowisko pracy, wówczas powinno się stworzyć opis dla tego stanowiska, a dopiero potem rozpocząć proces rekrutacji. Dopiero wtedy można stworzyć lub zweryfikować opis odpowiedniej osoby do objęcia tego stanowiska.

   Profil kandydata
   Ustalenie profilu idealnego kandydata wymaga określenia czynników niezbędnych oraz czynników pożądanych na danym stanowisku, dotyczących zarówno wiedzy i umiejętności jak i osobowości kandydata. Umiejętności pozazawodowe, zainteresowania są bardzo istotne, gdyż często mają wpływ na stosunek do pracy i przekładają się na wymierne efekty pracy. W określaniu profilu idealnego pracownika pod uwagę bierze się bardzo różne aspekty: warunki fizyczne czy zdrowotne wymagane na danych stanowisku, dyspozycyjność, osiągnięcia zawodowe i pozazawodowe, wykształcenie, kwalifikacje, szkolenia, zainteresowania, osobowość, motywy do podjęcia pracy a także stawiane cele. W celu usystematyzowania dobrze jest przygotować sobie przed rozpoczęciem selekcji formularz obejmujący wszystkie wymienione pozycje, które zostały zakwalifikowane jako niezbędne lub pożądane.

   Wstępna selekcja.
   Wstępna selekcja kandydatów polega na analizie dokumentów aplikacyjnych.    Do tych wszystkich, których kandydaturę odrzucamy na tym etapie, powinno się wysłać grzeczną odmowę. Do tych, z którymi chcemy rozmawiać, wysyłamy zaproszenia z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem, prosząc jednocześnie o potwierdzenie. Rozmowa kwalifikacyjna decyduje o ostatecznym wyborze kandydata i dlatego odpowiednie jej przeprowadzenie jest tak ważne.

   Pytania rekrutacyjne    Warto jest poświecić więcej czasu na przygotowanie pytań diagnostycznych, służących zdobyciu informacji pomocnych do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Część pytań możemy przygotować pod kątem sprawdzenia wymagań ogólnych dotyczących danego stanowiska ? te pytania standardowo zadamy każdemu kandydatowi. Część pytań przygotujemy indywidualnie dla każdego kandydata, uwzględniając dane zawarte w życiorysie i liście motywacyjnym, szczególnie te, które budzą nasze wątpliwości. Do rozmów kwalifikacyjnych często wykorzystywana jest technika wywiadu behawiorystycznego, ponieważ zdobywane w ten sposób informacje dają się na bieżąco weryfikować. Kandydatom, od których wymagamy pewnego doświadczenia, zadajemy pytania dotyczące ich zachowań w pewnych sytuacjach w przeszłości. Te informacje są w oczywisty sposób łatwo weryfikowalne i stanowią cenne źródło o kandydacie.

   Źródło:
   Krzysztof Groszyk, Poszukiwanie, wybór i zatrudnianie pracowników.

Anita Klimek: - doradca zawodowy, 01.06.2006r.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830899, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON