Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Stygmatyzacja chorobą psychiczną

   Rozpoznanie psychiatryczne, przebyte leczenie psychiatryczne, przyjmowanie leków to czynniki na zawsze stygmatyzujące człowieka. Stanowią swego rodzaju etykietę, którą jest ogromnie trudno zmienić, mimo że pacjent nie wykazuje żadnych zaburzeń zachowania, kiedy jest zdolny do podjęcia poprzednio wykonywanej pracy, powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie. Osoby, których bezpośrednio dotyczy ta sytuacja są świadome tego zjawiska, zdają sobie sprawę z negatywnego nastawienia do nich większości społeczeństwa. Często przekonują się o tym, gdy poszukują pracy i jedyną przeszkodą w jej znalezieniu jest wiedza pracodawcy o tym, że chorowali psychicznie. Stygmatyzacja chorobą psychiczną wiąże się z nieprawidłową oceną tych osób - najczęściej są oni postrzegani jako mniej wartościowi.
   Świadomość istniejącej niechęci społeczeństwa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wpływa negatywnie na związki społeczne tejże grupy, jej sytuację zawodową i jakość życia. Przeżywany przez nich lęk i obawa przed odrzuceniem wpływa także negatywnie na chęć poszukiwania pomocy.
   Lęk przed chorymi psychicznie można traktować jako atawistyczny, pochodzący z czasów, gdy chorobę psychiczną wyjaśniano opętaniem przez siły zła. Postawy wobec chorych psychicznie zmieniły się wprawdzie, lecz jeszcze na początku XX wieku cechowały je lęk, pesymizm i beznadziejność. Lęk wobec tej grupy osób jest w głównej mierze spowodowany przekonaniem, że zachowanie osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieprzewidywalne. Zdarzają się przypadki, że osoby te mogą być niebezpieczne, jednak to zagrożenie częściej dotyczy ich samych niż otoczenia (częściej są niebezpieczni dla siebie samych niż dla innych). Więcej przestępstw popełniają osoby, które nie są chore psychicznie.
   Sytuacji tej sprzyja negatywne przedstawianie chorych w mediach, książkach i filmach. Oglądane filmy z chorymi psychicznie w roli głównej kształtują u widzów dramatyczny, przejaskrawiony obraz ich zachowań agresywnych, gwałtownych i zagrażających. Ludzie na ogół są przekonani, że potrafią odróżnić człowieka chorego psychicznie od zdrowego. Jest to jednak tylko jedno z wielu złudzeń funkcjonujących w społeczeństwie. Istotnie, w skrajnych przypadkach, kiedy choroba przejawia się zaburzeniami zachowania, jest to możliwe. Poza tymi wyróżniającymi się przypadkami istnieje wiele osób, o których chorobie wie tylko wąskie grono najbliższych lub nikt, czasem tylko leczący ich lekarz.
   Choroba psychiczna jest zmieniającym się procesem. Nie dotyka pacjenta ciągle i w tym samym stopniu. Zachowanie osoby może być w pewnym okresie wyraźnie "zaburzone", w innym natomiast jest niedostrzegalne dla otoczenia. Chory po pewnym czasie może być wyleczony zupełnie lub może być w stanie remisji, czyli poprawy, kiedy nie ma objawów.
   W dobie szybkiego rozwoju nauki o mózgu, przy użyciu metod neuroobrazowania, biochemicznych, rozwoju farmakologii i genetyki istnieje nadzieja, że w dostrzegalnej perspektywie czasowej choroby psychiczne będą mogły być tak skutecznie leczone jak choroby ciała.

Monika Kieżun - Psycholog 08.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831218, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON