Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Pokonać stereotyp

   Dla każdego człowieka praca jest uwieńczeniem całego procesu kształcenia, mającego na celu przygotowanie zawodowe i nabycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Praca jako wartość sama w sobie, pozwala również na zaspokojenie obok potrzeb materialnych również tak egzystencjonalnych potrzeb człowieka jak potrzeba bycia potrzebnym i użytecznym dla innych, potrzeba samorozwoju i spełnienia. Dla osób niepełnosprawnych praca jest również formą rehabilitacji.
   W sytuacji, kiedy wysoki poziom bezrobocia w naszym kraju sprawia, że praca jest wartością trudno dostępną nawet dla absolwentów wyższych uczelni, możliwości zatrudnienia dla niepełnosprawnych stają się jeszcze bardziej ograniczone. Niezależnie od bezrobocia wpływ na taki stan rzeczy ma funkcjonujące w społeczeństwie przekonanie, że osoba niepełnosprawna może pracować tylko w placówkach takich jak Zakłady Pracy Chronionej. Bez względu na to, jaki osoba ma potencjał osobowości, czy kwalifikacje zawodowe niepełnosprawność często decyduje o nie przyjęciu do pracy na otwartym rynku. Można więc powiedzieć, że niepełnosprawność z góry skazuje na bezrobocie, niezależnie od stanowiska na którym kwalifikacje kandydata mogłyby być z powodzeniem wykorzystane a potencjał zawodowy rozwijany. Dowodem na to, że sytuacja związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych mogłaby wyglądać zupełnie inaczej są kraje o wysokim poziomie kultury integracyjnej. Wypracowano w nich pełną akceptację społeczną dla osób niepełnosprawnych i czynnie włącza się je do życia zawodowego. Bez wątpienia ważną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywa czynnik finansowy i ewentualna możliwość skorzystania z ekonomicznych instrumentów wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Natomiast równie ważną, a nawet istotniejszą jest kwestia budowania świadomości o pełnowartościowości osób niepełnosprawnych we wszystkich - w tym także zawodowych - sferach życia. Społeczeństwo nabiera co raz większego przekonania, że osoby niepełnosprawne sprawdzają się w dziedzinach artystycznych, osiągają sukcesy na polu sportowym - niejednokrotnie przewyższając wyniki zdobyte przez osoby w pełni sprawne. Niestety nadal jednak w relacji z pracodawcami poza barierami architektonicznymi wciąż pozostają również bariery mentalne.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831131, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON