Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Pokonać stereotyp cz. II

   Stereotypy związane z poszukiwaniem pracy tkwią także w samych osobach niepełnosprawnych. Niewątpliwym odejściem od tej reguły jest praktykowany w naszej Agencji Zatrudnienia model poszukiwania pracy dla tych osób wśród ofert pracy skierowanych dla pełnosprawnych. Same bowiem osoby niepełnosprawne przywykły niemal do odpowiadania wyłącznie na te oferty pracy, które są adresowane bezpośrednio do nich. Co zważywszy na ograniczenie tego typu ofert - pochodzących w zasadzie głównie z ZPCH, sprawia, że dysponują małym wyborem. Brak ofert pracy skierowanych do niepełnosprawnych, sprawia, ze zniechęcają się w poszukiwaniu pracy, stając się biernymi zawodowo. Z drugiej natomiast strony kontakt z pracodawcami z otwartego rynku pracy wymaga często pośrednictwa instytucji takich jak nasza Agencja Zatrudnienia. Realizowane, bowiem przez nas usługi sprawiają przyjazny klimat, sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pomagamy przełamywać funkcjonujące stereotypy związane z zawodową sprawnością osób niepełnosprawnych i zachęcamy do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskazujemy przy tym zarówno na instrumenty wsparcia jak i niewymierne korzyści związane z lansowaniem pozytywnego zewnętrznego wizerunku firmy.
   Można więc powiedzieć, że nic bardziej błędnego niż przekonanie, że osoby niepełnosprawne mogą korzystać wyłącznie ze "specjalnych" ofert pracy. Niezależnie od stopnia sprawności, na każdą ofertę, w której wymagania pracodawcy pokrywają się z kwalifikacjami i umiejętnościami kandydata, a charakter wykonywanej pracy nie przekracza możliwości danej osoby, należy odpowiadać, chyba, że jest wyraźne zastrzeżenie dotyczące bardzo dobrego stanu zdrowia.
   Dodatkowym tematem wartym rozważenia jest samozatrudnienie, czyli otworzenie własnej działalności gospodarczej, co w gospodarce wolnorynkowej może być rozwiązaniem dla przedsiębiorczych osób w tym jak najbardziej również niepełnosprawnych. Poszukiwanie pracy jest dla wszystkich bardziej lub mniej dotkliwe. Często dodatkowa wiedza z tego zakresu, znajomość określonych procedur rekrutacyjnych i innych istotnych informacji ułatwia pokonanie różnych przeszkód oraz pozwala uniknąć wielu pomyłek i błędów na tym polu. Osoby niepełnosprawne zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej również mogą skorzystać z naszych porad - kontaktując się z prawnikiem.
   Reasumując niepełnosprawność to bardzo złożone zagadnienie. Należy zadać pytanie, o kim tak właściwie możemy powiedzieć, że jest osobą niepełnosprawną? - czy jest nią niedowidzący lub niewidomy muzyk, inżynier na wózku, urzędnik, który w wieku 50 lat zaczął poważnie chorować, czy też fizycznie zdrowa osoba o roszczeniowej postawie, która chce korzystać z systemu rentowego.
   Niepełnosprawność można oceniać nie tylko z punktu widzenia kryteriów medycznych, ale też psychologicznych i socjologicznych. Przykre jest to, że generalnie dostrzegalne są głównie kryteria medyczne, a te zazwyczaj najmniej przeszkadzają w uczciwym, rzetelnym i kompetentnym wykonywaniu pracy. Kwestia zmiany mentalności wymaga czasu, cierpliwości, uporu i konsekwencji, a tego osobom niepełnosprawnym na pewno nie brak. Pozostaje więc mieć nadzieję, że również pracodawcy przychylniejszym okiem będą oceniać osoby niepełnosprawne, rozważając ich zatrudnienie.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831107, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON