Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

   Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest w naszym kraju zjawiskiem niezwykle rzadkim, aż 95% pracodawców z otwartego rynku pracy nie jest zainteresowana zatrudnianiem osób z orzeczeniem niepełnosprawności. Wpływ na obecny stan rzeczy ma wiele czynników, bariery psychologiczne i społecznie funkcjonujące negatywne stereotypy dotyczące zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych odgrywają istotnie największe znaczenie. Niemniej jednak, niezwykle istotna jest również nieświadomość pracodawców dotyczących przywilejów, jakie zgodnie z polskim ustawodawstwem zyskują zatrudniając osoby niepełnosprawne. W kontekście tych informacji należy analizować dotychczasowe doświadczenia współpracy z pracodawcami. Podzielają oni ogólnie panujące w społeczeństwie wyobrażenia o nieefektywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydaje się, że często zawężają grupę osób niepełnosprawnych do niepełnosprawności ruchowej i tym bardziej w pierwszym kontakcie z Agencją Zatrudnienia reagują nieprzychylnie. Zauważamy jednak, że informowanie i promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przynosi wymierne rezultaty w postaci zainteresowania zatrudnieniem tych osób. Obserwuje się znaczące wzmożenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Promocja świadczonych przez Agencje Zatrudnienia usług zarówno poprzez prasę, radio, TV, ponadto udział w różnego rodzaju konferencjach czy seminariach poświęconych zagadnieniom zatrudnienia osób niepełnosprawnych przynoszą wymierne rezultaty w postaci wzrostu świadomości pracodawców i większej życzliwość wobec aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wpływ na ten fakt mają również świadectwa, jakie sami nasi beneficjenci pozostawiają swoją pracą. Te wszystkie działania informacyjno-promocyjne, zarówno zaplanowane jak i naturalne wynikające z nieformalnej siatki kontaktów budują przyjazny klimat zatrudniania osób niepełnosprawnych.
   Nasza praca wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na świadczenie tego typu usług i wydaje się, że podjęta inicjatywa została przyjęta pozytywnie zarówno wśród pracodawców jak i samych osób niepełnosprawnych, wśród których pośrednictwo Agencji Zatrudnienia cieszy się dużą popularnością. Dowodem jest wciąż utrzymujące się duże zainteresowanie i rejestrowanie nowych beneficjantów. Funkcjonujący obecnie zespół pracowników stanowi grono otwartych i życzliwych osób, których motywacją do pracy jest pomoc osobom niepełnosprawnym w integracji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy stąd też z równą życzliwością spotykamy się u naszych klientów, a ich sukcesy związane z podejmowaniem zatrudnienia cieszą niezwykle także nas i motywują do dalszej wytrwałej pracy.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831301, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON