Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Autyzm i praca

   Autyzm to rozległe zaburzenia rozwoju polegające na widocznych problemach funkcjonowania w zakresie komunikacji i interakcji społecznych oraz ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności. Bardziej szczegółowo można mówić o różnych postaciach zaburzeń określanych jako autyzm. Są to: autyzm wczesnodziecięcy, zespół Retta, dziecięcy zespół dezintegracyjny, zespół Aspergera lub rozległe zaburzenia rozwoju z towarzyszącym autyzmem.
   Osoby autystyczne mają problem z emocjonalną ekspresją, nawiązywaniem i utrzymywaniem interakcji, komunikacją (często nie mówią), nie rozumieją ról społecznych i reguł codziennego życia. Bardzo źle znoszą zmiany.
   W Polsce jest około 10.000 dorosłych osób z autyzmem. Żadna z nich nie pracuje. Mimo możliwości podjęcia pracy, osoby te są zupełnie wykluczone społecznie. Doświadczenia krajów Europy zachodniej i Ameryki Północnej są dowodem na to, że osoby autystyczne mogą pracować. Część z nich (specjaliści mówią, że 5-10%) dysponuje wybitnymi zdolnościami w zakresie pamięci wzrokowej, zdolności matematycznych czy muzycznych, niespotykanymi u osób zdrowych.
   Ósmego stycznia ruszyła zorganizowana przez fundację Synapsis społeczna kampania pt.: "Autyzm i praca - nie wykluczam". W ramach kampanii na antenie radia TOK FM prowadzone są rozmowy ze specjalistami zajmującymi się autyzmem, programy publicystyczne w Telewizji Polskiej oraz kampania promująca akcję. W ramach reklamy społecznej emitowane są spoty reklamowe w kinach i telewizji, a w prasie pojawiają się reklamy stylizowane na ogłoszenia rekrutacyjne. W ramach akcji prowadzony jest również internetowy blog (http://niewykluczam.blox.pl/html). Fundacja Synapsis podejmuje działania na rzecz zatrudnienia społecznego. Daje przykład założoną Pracownią Rzeczy Różnych Synapsis, która jest firmą działającą według standardów rynkowych, ale skoncentrowaną na osiąganie celów społecznych. W marcu Pracownia zatrudni 24 osoby z autyzmem. W ramach pracowni Synapsis wypracowany został system działań terapeutycznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Fundacja planuje dzielić się doświadczeniem i pomysłami organizacji przedsiębiorstwa z podmiotami, które chciałyby pracować z osobami z autyzmem. Działania Pracowni Rzeczy Rożnych Synapsis oraz akcja promocyjna "Autyzm i praca - nie wykluczam" są finansowane ze środków EFS w ramach programu "Partnerstwo dla Rain Mana".

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830967, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON