Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Elastyczne zatrudnienie - ograniczenia prawne

   Pojęcie elastycznego czasu pracy dotyczy pracy weekendowej, skróconego tygodnia czasu pracy, indywidualnego rozkładu lub przerywanego czasu pracy, które wyjaśnione są poniżej:

   Praca weekendowa - system czasu pracy, w którym jest ona świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy z 8 nawet do 12 godz.
   Przerywany czas pracy - system czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godz.
   Skrócony tydzień pracy - system czasu pracy, który dopuszcza wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż pięć dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do 12 godz.)

   W praktyce ww. formy zatrudnienia są bardzo trudne do wprowadzenia w organizację czasu pracy pracownika.
   Obecny kodeks pracy może utrudniać praktyczne stosowanie elastycznego zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Na przykład przerywany system pracy, musi być uzasadniony organizacją pracy lub jej rodzajem. Jednocześnie przepisy wykluczają stosowanie takiego systemu w dozorze mienia, nadzorze urządzeń i pracy osób w ruchu ciągłym. Dodatkowo zawężona jest możliwość stosowania tego systemu do pracodawców prowadzących działalność w zakresie rolnictwa i hodowli. Zgodnie z kodeksem pracownikowi przysługuje 50% wysokości pensji za czas proporcjonalny do czasu przestoju. To powoduje, że zatrudnienie w ramach umowy o pracę osoby, która chciałaby pracować z uwzględnieniem kilkugodzinnej przerwy w ciągu dnia (np. na opiekę nad dzieckiem, czy zabiegi rehabilitacyjne) staje się nieopłacalne. W takich wypadkach pracodawcy pozostaje zaproponowanie umowy zlecenie, ewentualnie o dzieło.
   Kodeks pracy chroni pracownika przed nadużyciami niewygodną organizacją czasu pracy i zbyt krótkim odpoczynkiem (mechanizm doby pracowniczej określony w art. 128 par. 3 pkt. 1 kodeksu pracy). Jednocześnie jednak ogranicza zorganizowanie pracy w ramach umowy o pracę osoby, która ze względu na obowiązki wychowawczych, ograniczenia zdrowotne, czy miejsce zamieszkania odległe od miejsca zatrudnienia preferowałaby bardziej indywidualny rozkład czasu pracy.

 

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723739, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON