Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Do pracodawców, zainteresowanych współpracą w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kierujemy ofertę przyjęcia na 3-miesięczny staż uczestników organizowanych przez nas szkoleń

Szanowni Państwo

   Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pożytku publicznego, zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie. W ramach Fundacji powołaliśmy Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, w ramach której świadczymy usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców chcących zatrudnić te osoby.
   Fundacja realizuje program aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych pt. "Mapa drogowa do pracy", podnosząc ich kwalifikacje i zwiększając konkurencyjność na rynku pracy.
   Projekt zakłada realizację dwóch zasadniczych etapów. W pierwszej części odbywają się szkolenia i usługi doradcze ( z zakresu doradztwa, rehabilitacji i rozwoju zawodowego), w drugiej natomiast, w ramach aktywnych instrumentów rynku pracy, oferujemy staże zawodowe i przygotowanie w miejscu pracy dla najlepszych beneficjentów wyłonionych z grup szkoleniowych na podstawie wyników egzaminów kończących proces nauczania. Planujemy rozpoczęcie stażu od połowy kwietnia/początku maja /dokładny termin zostanie ustalony w najbliższym czasie.
   W ramach programu jego uczestnicy biorą udział w szkoleniach, zdobywając umiejętności z zakresu:

   Elementem programu są również staże zawodowe dla uczestników programu w instytucjach i firmach, w których będą oni mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, a także nabycia nowych umiejętności i doświadczeń.
   W związku z tym, kierujemy do Pracodawców zainteresowanych podjęciem z nami współpracy w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, ofertę przyjęcia na trzymiesięczny staż naszych beneficjentów w terminie od drugiej połowy kwietnia/ początku maja ( konkretny termin zostanie ustalony). Liczymy na partnerską współpracę z Państwem w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez przedłużenie współpracy ze stażystą na dłuższy okres czasu.

   Jakie korzyści płyną z tego dla Państwa?

   Bardzo chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji o procedurze przyznawania stażu i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pod nr. tel. .: 081 534 82 90


Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831168, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON