Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Zatrudnienie to dla niepełnosprawnych szansa na realizację potencjału zawodowego, ale też spore ułatwienie we włączaniu się w życie społeczne. Sposób na integrację społeczną niepełnosprawnych znalazła lubelska Fundacja Fuga Mundi.

Fundacja Fuga Mundi powstała w 1995 r. z inicjatywy osób niepełnosprawnych, które - nie oglądając się na innych - postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Marek Piasecki, założyciel i prezes Fundacji, wyznaje zasadę, że najlepszym sposobem włączania niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie w danie im przysłowiowej wędki i nauczenie, jak się łowi ryby. Zgodnie z tą filozofią pomocy, Fundacja udziela swoim klientom kompleksowych usług doradczych i organizuje szkolenia oraz staże zawodowe. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować ich do podjęcia pracy.

"Mapa drogowa do pracy" jest autorskim pomysłem Marka Piaseckiego i jego współpracowników, bazującym na ich kilkunastoletnim doświadczeniu. Projekt był skierowany do osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. - Przy ich rekrutacji Fundacja blisko współpracowała z Powiatowymi Urzędami Pracy. Dzięki temu udało nam się dotrzeć praktycznie do 100% osób z terenu całego województwa lubelskiego - mówi Marek Piasecki.

U ludzi tak długo pozostających bez pracy główną przeszkodą w szukaniu zajęcia jest bierność. Odczuwają apatię, uważają, że nie mają wpływu na poprawę swojej sytuacji życiowej, mają niskie poczucie własnej wartości. Najlepszym lekarstwem na ten stan jest tylko źródło utrzymania, lecz jest przede wszystkim najskuteczniejszym sposobem rehabilitacji.

Projekt wyróżniał się komplementarnością i kompleksowością działań, a przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego uczestnika. Obejmował grupowe zajęcia aktywizacyjne, które miały na celu wykształcenie postaw pomagających w samodzielnym poszukiwaniu pracy. W projekcie wzięło udział 100 osób. Dla 40 spośród nich zaplanowano szkolenia zawodowe w zakresie podstawowych umiejętności zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL. Kurs obejmował 200 godzin szkoleń i kończył się egzaminem zewnętrznym.

Prowadzono poradnictwo psychologiczne, zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Te trzy usługi miały zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu. Psycholog i doradca zawodowy przygotowali indywidualne plany działania dla każdego uczestnika i wybierali kandydatów do odbycia staży zawodowych. - Indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu jest bardziej pracochłonne, lecz na dłuższą metę przynosi dużo lepsze rezultaty - podkreśla Marek Piasecki.

Następnie do działania przystąpili pośrednicy pracy. Ich rola była kluczowa dla powodzenia projektu - odpowiadali bowiem za pozyskiwanie ofert pracy i bezpośredni kontakt z pracodawcami. Także oni spisali się bardzo dobrze; ogromna większość uczestników projektu podjęła pracę.

Marek Piasecki pamięta, że założenie Fundacji i praca na własny rachunek dała mu prawdziwą niezależność i ogromną satysfakcję. Wśród osób niepełnosprawnych przychodzących po pomoc próbuje wykształcić podstawy przedsiębiorcze. - W tym roku chcemy utworzyć grupę, którą przygotujemy do założenia spółdzielni socjalnej. To ciekawa forma działalności gospodarczej, w której ryzyko rozkłada się na wszystkich członków spółdzielni - tłumaczy Marek Piasecki. - Mogą oni przy tym korzystać z pewnych preferencji, które ułatwiają start w biznesie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831139, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON