Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat Europejski

   W dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2006 r. w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym PLATON w Warszawie odbyło się szkolenie skierowane dla organizacji współpracujących z osobami niepełnosprawnymi. Celem szkolenia było zapoznanie tego rodzaju organizacji z możliwościami jakie daje program MŁODZIEŻ osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z szansą wyjazdu osób niepełnosprawnych w charakterze wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Narodowej Agencji Programu Młodzież i obejmowało takie zagadnienia jak:

   Z wyjazdu na wolontariat europejski może skorzystać każdy kto nie ma więcej niż 25 lat. Wystarczy, aby znalazł organizację, która nawiąże kontakt z organizacją goszczącą oraz wypełni wszystkie dokumenty związane z jego wyjazdem i pobytem za granicą. EVS jest również szansą dla organizacji, których działalność nie jest nastawiona na zysk. Mogą one gościć zagraniczne osoby, które pracowałyby w charakterze wolontariuszy wspólnie z pracownikami w ich zespole lub też wysyłać młode osoby na wolontariat do organizacji zagranicznych o podobnym profilu działalności. Pierwszym krokiem, jaki musi zrobić dana organizacja, aby gościć wolontariusza jest napisanie listu intencyjnego (w języku angielskim), w którym zwięźle opisuje charakter swojej działalności oraz obszar pracy przyszłego wolontariusza. Podaje również swoje preferencje odnośnie wieku, umiejętności przyszłego wolontariusza, a także jego pochodzenia społecznego. Jeżeli projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami również należy to zaznaczyć. W liście intencyjnym należy określić główne tematy działań (ogólny charakter projektu i pracy wykonywanej przez wolontariusza) np. projekt może być realizowany w ramach takich obszarów działań jak: sztuka i kultura, środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa i kultury, rozwój wsi i miast, wyrównywanie szans, wykluczenie społeczne, sport, media i komunikacja itp. Zaakceptowany przez Narodową Agencję Programu MŁODZIEŻ list zostaje umieszczony w specjalnej bazie danych na stronie internetowej, która jest dostępna dla wszystkich i stanowi źródło informacji dla organizacji wysyłających o organizacjach pragnących gościć wolontariuszy.
   Wolontariusz wyjeżdżający w ramach EVS nie ponosi żadnych kosztów ze swojej strony. Zarówno organizacja wysyłająca jak i goszcząca wnioskują o grant w swoich Narodowych Agencjach na pokrycie kosztów, jakie poniosą w związku z wyjazdem jak i pobytem wolontariusza za granicą. Organizacja wysyłająca wnioskuje o środki na podróż oraz przygotowanie wyjazdu, a organizacja goszcząca o pokrycie kosztów związanych z pobytem wolontariusza w jej kraju. Wolontariusz ma również zapewnione wsparcie ze strony przydzielonego mu mentora, a także kurs nauki języka tego kraju, w którym przebywa na wolontariacie. (na podstawie informacji zdobytych na szkoleniu "Wolontariat Europejski dla Osób Niepełnosprawnych", przeprowadzonego w dniach: 30 czerwca - 2 lipca 2006r. w Warszawie)Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 06.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831295, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON