Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

"Medal Prezydenta"

   W odpowiedzi na nadesłane zaproszenie dotyczące wzięcia udziału w konkursie "Medal Prezydenta" Agencja Zatrudnienia pragnie wyrazić uznanie dla pomysłu zorganizowania tego przedsięwzięcia. W naszej pracy spotykamy osoby niepełnosprawne, które często wykazują się wybitnymi osiągnięciami i potencjałem twórczym. Jest wielkie barier, które nie pozwalają wykorzystać wszystkich umiejętności osób niepełnosprawnych. Agencja Zatrudnienia stara się wychodzić im na przeciw i poprzez aktywizację zawodową wprowadzać osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, zaangażować w wolontariat co stanowi jedną z form rehabilitacji społecznej.
   Zgłosiliśmy do udziału w konkursie trzech wolontariuszy, będących beneficjentami Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, a mianowicie Teresę Sosenko, Annę Stefaniak, Henryka Nowaka. Osoby te swoją charyzmą, pasją i zaangażowaniem w działalność na rzecz innych ludzi przełamali powszechnie funkcjonujący stereotyp dotyczący osób niepełnosprawnych. Udział w danym konkursie jest dla nich ogromnym przeżyciem i zarazem nagrodą za swoje zaangażowanie. Mamy także nadzieję, że konkurs "Medal Prezydenta" będzie zachętą dla pozostałych osób niepełnosprawnych do otwarcia się na problemy innych ludzi oraz bodźcem do odkrycia swych talentów i radości z życia.
   Już niedługo rozwiązanie konkursu, w związku z powyższym Prezydent Miasta Lublin oraz Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin zapraszają na coroczne spotkanie osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2007 roku w godzinach 12.00-15.00 w sali posiedzeń Rady Miasta Lublin w Ratuszu, Plac Władysława Łokietka 1.
   Dane spotkanie ma być okazją do zapoznania się z planowanymi działaniami władz miasta i województwa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, z zamierzonymi zmianami w obowiązujących przepisach i polityką społeczną rządu.
   W trakcie spotkania uhonorowane zostaną osoby szczególnie zasłużone działalnością na rzecz społeczności niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - dwoma wyróżnieniami oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Mamy nadzieję, iż Wolontariusze Agencji Zatrudnienia także zostaną uhonorowani za swoje poświęcenie oraz chęć niesienia pomocy innym.


Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831255, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON