Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Szkolenie dla wolontariuszy

   Praca wolontariacka to nie tylko bezinteresowne pomaganie drugiemu człowiekowi, jest to również rozwijanie swoich zdolności, poznawanie innych ludzi, zawieranie nowych przyjaźni. Poprzez ofiarowanie komuś swojego czasu wychodzi się z kręgu spraw dotyczących swojej osoby, a otwiera na innych. Dlatego też tego rodzaju pracę można traktować jako pewnego rodzaju proces rehabilitacji społecznej, który byłby wskazany dla osób, które czują się samotne, niepotrzebne i niedocenione przez otoczenie.
   Obecnie powstaje coraz więcej organizacji, które starają się promować wolontariat krajowy i zagraniczny jako formę budowania pokoju i porozumienia pomiędzy różnymi narodowościami i społecznościami lokalnymi. Jedną z nich jest Stowarzyszenie "Jeden Świat", które zostało utworzone jako polski oddział Service Civil International. Misją stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez pracę wolontariuszy na rzecz organizacji lub społeczności lokalnych w różnych krajach świata. Polski oddział SCI oferuje możliwość wyjechania na wolontariat krótkoterminowy tzw., workcampy trwające od 10 dni do 4 tygodni oraz wolontariat długoterminowy, gdzie czas pobytu wolontariusza wynosi od 3 do 12 miesięcy. W przeciwieństwie do Wolontariatu Europejskiego z Akcji 2 programu "Młodzież", na worcampy może wyjeżdżać nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe, nie ma górnej granicy wieku. Osoby, które mają ukończone 16 lat mogą wziąć udział tylko w workcampie organizowanym w Polsce. Charakter wykonywanej pracy na tego typu wyjeździe zależy od tego, jaki projekt się wybierze, może to być np. praca z dziećmi w szkole, organizowanie festynów promujących ekologię, wykonywanie prac remontowych itp. W takim wolontariacie mogą brać udział również osoby niepełnosprawne, wystarczy znaleźć projekt, który jest dostosowany do ich potrzeb. Cechą charakterystyczną worcampów jest to, że grupa wolontariuszy pracująca nad wybranym zadaniem sama organizuje sobie czas, dzieli się gotowaniem, sprzątaniem i innymi obowiązkami. Wolontariusze pracują około 6 godzin dziennie, a wolny czas mogą przeznaczyć na zwiedzanie miejscowości, w której pracują. Wolontariat długoterminowy (Long Term Volunteer) jest natomiast przeznaczony dla osób, które mają już doświadczenie w wyjazdach wolontariackich. Jest on przeznaczony również dla tych, którzy są zdecydowani na zostawienie wszystkich swoich spraw i wyjechanie do innego kraju, aby przyczynić się do realizacji czegoś ważnego, czym może być np. praca z dziećmi w ośrodku dla uchodźców, pomoc w remoncie miejscowej szkoły itp. (na podstawie informacji ze strony www.jedenswiat.org.pl).
   Wyjazd na wolontariat za granicę daje niepowtarzalną okazję poznania rówieśników innego kraju, ich stylu życia oraz środowiska, w którym się wychowali. Jest to także szansa na sprawdzenie się w nowej sytuacji życiowej i zweryfikowanie swoich umiejętności do adaptacji w obcym środowisku. Uczy tolerancji i otwarcia na osoby wychowane w odmiennych, niejednokrotnie trudnych warunkach.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 08.06.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856909, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON