Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Środowiskowy Dom Samopomocy.

   Jak zorganizować Środowiskowy Dom Samopomocy?

   Organizacja takiego domu powinna być ściśle powiązana z wspierająco-rehabilitacyjnym wymiarem, jaki taki dom powinien spełniać. Musi w nim, więc zostać umieszczony sprzęt do takich czynności, jak również pomieszczenie do ich przechowywania. Przy organizacji domu należy wziąć pod uwagę następujące zasady:

   Jeśli więc mamy do dyspozycji niewykorzystany budynek, który spełnia powyższe kryteria, wystarczy, że w I kwartale danego roku wypełni się nadesłany z wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zapotrzebowanie na środki finansowe potrzebne na stworzenie nowych miejsc pracy. Do takiego wniosku dołączyć należy informacje na temat:

   Wniosek taki podlegać będzie ocenie wydziału polityki społecznej i zostanie odesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Środki przychodzą po III kwartale.

Rada Domu

Do Rady Domu należeć mogą:

   Zadaniem takiej rady jest wspieranie pracowników, składanie propozycji planu pracy, organizacji i funkcjonowania ŚDS, oraz kontroli merytorycznej jego działalności. Uczestnicy zajęć mogą wybierać swój samorząd, którego jednym z celów jest umacnianie zachowań sprzyjających samopomocy lub mogą realizować zasady samorządności w formule zebrań społeczności.

Personel

   W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnia się personel przygotowany do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem osób, które są uczestnikami zajęć, jak również realizowaniem zadań rehabilitacyjnych. Kierownik zatrudnia pracowników przygotowanych merytorycznie, posiadających kwalifikacje oraz umiejętności, które umożliwiają pracę w zespole wspierająco-rehabilitacyjnym, a szczególnie:

   Personel Środowiskowego Domu Samopomocy współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników zajęć, osobami, które pozostają w bliskich relacjach z uczestnikami zajęć spoza domu, ośrodkiem pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, społecznością lokalną i innymi placówkami i osobami prawnymi i fizycznymi w zależności od potrzeb.

Kogo przyjmować do ŚDS?

   Przy przyjęciu osoby do ŚDS należy zebrać od niej lub jej przedstawiciela ustawowego informacje (wywiad), ocenić zakres i poziom sprawności pozwalający danej osobie na korzystanie z ofert w domu oraz jej stan fizyczny i psychiczny. Wywiad od uczestnika zajęć powinien zawierać informacje o istotnych sprawach dotyczących osoby przyjmowanej do domu:

   Ocena zdrowia psychicznego powinna być dokonywana już na początku pobytu osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy. Rozpoznanie psychiatryczne następuje na podstawie skierowania lekarza psychiatry lub w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie- lekarza psychiatry, neurologa lub lekarza rodzinnego, psychologa i dotyczy:

   Pobyt w DS. jest odpłatny na podstawie art. 97 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Źródło: "Pracownik socjalny" 2007, nr 8

Magdalena Mazur - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694428, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON