Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariusze w ONZ.

   ONZ - duża i wszechstronna organizacja także korzysta ze wsparcia wolontariuszy. Ochotnicy z różnych krajów, pracujący w ramach Programu Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, zajmują się pomocą humanitarną, kontrolą przestrzegania praw człowieka, realizacją inicjatyw pokojowych, a także wspomaganiem różnorodnych przedsięwzięć lokalnych. Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV), powołany do życia w 1970 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, jest nadzorowany przez krajowe biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP). UNV jest obecny w 140 krajach, zatrudniając 4.780 specjalistów, którzy działają w takich dziedzinach jak: rolnictwo, zdrowie, edukacja, praca społeczna, szkolenia zawodowe, przemysł, transport, pomoc humanitarna i rehabilitacja oraz wspieranie mechanizmów wyborczych. Wolontariusze ONZ są obywatelami 157 państw, przy czym dwie trzecie z nich pochodzi z krajów rozwijających się. W 2002 roku zdecydowana większość spośród nich będzie pracowała w Afryce (35,4 proc.) oraz w Azji i w rejonie Pacyfiku (34,7 proc.). Najwięcej wolontariuszy ONZ można spotkać na Wschodnim Timorze (615) oraz w Jugosławii (240). Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych zawsze działa we współpracy z rządami, agendami ONZ, bankami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi. Programy, w którym służą wolontariusze - specjaliści, są zazwyczaj nadzorowane przez rządy. Częstą praktyką jest także pomoc techniczna i nadzór wyspecjalizowanych agend ONZ, takich jak Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), Światową Organizację Zdrowia (WHO), Fundusz na Rzecz Dzieci Narodów Zjednoczonych (UNICEF) lub Bank Światowy. Polacy są obecni wśród wolontariuszy ONZ od 1984 roku, kiedy podpisano umowę pomiędzy Polską a UNV. Wraz z otwarciem biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) w Warszawie, od 1990 roku wzrosła liczba polskich wolontariuszy i wynosi obecnie ponad 160 osób. Ochotnicy z Polski byli zaangażowani w wiele projektów pomocy humanitarnej, w różnych częściach świata w ponad 40 krajach. Polacy pracowali jako lekarze, inżynierowie różnych specjalności, specjaliści informatycy, zootechnicy i obserwatorzy wyborów. W 1993 roku Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych otworzył Oddział Pomocy Humanitarnych (Division of Humanitarian Relief). Od tego czasu polscy wolontariusze pomagali w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów w Bośni i Hercegowinie, Kambodży, na Timorze Wschodnim, Kosowie, Liberii, Nigerii, Słowenii, Republice Południowej Afryki i Tadżykistanie. W okresie od czerwca 2000 roku do chwili obecnej ponad 25 wolontariuszy z Polski brało udział procesie pokojowym zakończonym przeprowadzeniem przez UNV pierwszych autonomicznych wyborów w Timorze Wschodnim. W Kosowie czterech polskich wolontariuszy zostało zatrudnionych w projekcie pomocy dla Kosowa. Dwóch z nich pracuje w Prisztinie jako lekarze położnicy do chwili obecnej. Nie każdy może jednak zostać wolontariuszem ONZ. Od kandydatów wymaga się ukończenia studiów wyższych i znakomitej znajomości języka angielskiego. Chętni do pracy jako wolontariusz muszą być starsi niż 25 lat. Powinni także posiadać dodatkowe umiejętności potrzebne przy realizacji zadania, którego się podejmą. Więcej informacji na temat rekrutacji, jak również o samym programie można znaleźć w internecie na stronie http://www.unv.org lub kontaktując się z polskim biurem Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP).

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831208, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON