Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Na jaką pomoc może liczyć jako osoba niepełnosprawna przy zakładaniu działalności gospodarczej?

Istnieje szereg instrumentów mających na celu pomóc osobom niepełnosprawnym i osobom bezrobotnym w założeniu działalności gospodarczej.

  1. Osobom bezrobotnym przysługuje dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki pochodzą z Funduszu Pracy, a dysponuje nimi starosta (prezydent miasta na prawach powiatu). Dotacja jest udzielana do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON. Z wnioskiem o jej udzielenie występuje się do starosty. Pożyczka jest udzielana do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W wypadku prowadzenie działalności przez minimum 24 miesiące spłata pożyczki może zostać umorzona do wysokości 50%.
  3. Osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo do ubiegania się o finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne ze środków PFRON w wysokości:
    1. 75% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
    2. 50% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
    3. 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
  4. Osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności


Łukasz Regner- prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831192, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON