Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariusze, a pracownicy organizacji.

   Prawidłowo wykonywana praca przez wolontariuszy powinna współgrać z misją organizacji, która korzysta z ich świadczeń. Według autorów publikacji "Wolontariusze - źródłem siły organizacji" - Małgorzaty Ochman i Pawła Jordana wolontariusze muszą widzieć głęboki sens w tym co robią. Ponadto kierunek działań pracowników etatowych, w organizacji w której pracują nie powinien być sprzeczny z tym co głosi jej misja. Trudno jest zatrzymać wolontariusza, jeśli idee głoszone przez organizację są sprzeczne z jej faktycznym kierunkiem działań.
   Praca wolontariusza wspiera działania organizacji, nawet jeżeli czynności wykonywane przez niego wydają się mało istotne. Przykładowo wsparcie psychiczne, jakie jest udzielane chorym osobom w szpitalu przez wolontariuszy, oprócz pracy lekarzy w znacznej mierze może przyczynić się do szybkiego powrotu do zdrowia chorych pacjentów. Zadaniem wolontariusza w tym przypadku nie jest wykonywanie pracy pracownika etatowego, ale wspieranie jej na różne sposoby.
   Wraz z wprowadzeniem wolontariusza do organizacji często pojawiają się obawy wśród pracowników w niej zatrudnionych. Cześć nich może obawiać się utraty w niedalekiej przyszłości miejsca pracy, spowodowanej przyjęciem nowych członków organizacji. Myślenie takie jest raczej bezpodstawne, gdyż praca wolontariuszy nie powinna być kojarzona z zagrożeniem zwolnienia konkretnego pracownika, a przyjęcia na to stanowisko wolontariusza. Negatywnym zjawiskiem, związanym z przyjęciem wolontariuszy jest także nadmierne obciążanie ich obowiązkami lub przydzielanie im zadań, które należą do zakresu obowiązków pracowników etatowych. Tymczasem zakres obowiązków wykonywanych przez wolontariusza powinien być tak ustalony, aby ochotnik wspierał pracę pracowników, a nie wykonywał za nich głównych zadań. Aby przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom, należy dobrać wolontariuszom takie zadania, które będą odpowiadały jego umiejętnościom oraz ilości wolnego czasu, który może poświęcić na tą pracę. Należy również uświadomić pracowników, że wolontariuszy nie należy traktować jako "tanią siłę roboczą", ale jako pełnoprawnych członków organizacji.
   Bardzo ważny jest również sposób wprowadzenia wolontariusza do organizacji i przedstawienia go pozostałym jej członkom. Pracownicy powinni wiedzieć, że dodatkowa osoba w ich zespole, w tym przypadku wolontariusz nie stanowi zagrożenia, ale jest źródłem pomocy w codziennej pracy. Ważną rolę w tego typu relacjach pełni koordynator wolontariuszy, który jest łącznikiem pomiędzy kolegami z pracy, a wolontariuszami. Prawidłowe relacje pomiędzy wolontariuszami, a pracownikami powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że obie grupy mają coś do zaoferowania sobie nawzajem. Pracownicy otrzymują konkretną pomoc w pracy, a wolontariusze zdobywają nowe doświadczenia, uczą się i przygotowują do podjęcia pracy zawodowej.

      (przy pisaniu tekstu wykorzystano informacje ze strony www.wolontariat.ngo.pl)Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 10.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831274, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON