Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zostali wolontariuszami

    Jedną z form wspierania klientów Agencji Zatrudnienia jest udzielanie pomocy w podejmowaniu aktywności społeczno-zawodowej poprzez wolontariat. Dotychczas troje naszych klientów podjęło pracę w charakterze wolontariusza w Agencji Zatrudnienia , jedna osoba została skierowana na szkolenie rekrutujące wolontariuszy w hospicjum, pięć osób jest w trakcie przygotowań do podjęcia wolontariatu.
   Wolontariusze pracujący w naszej agencji traktują swoją pracę jako formę przygotowania do podjęcia pracy zawodowej. Pomagają pracownikom przy pracach biurowych niewymagających specjalistycznej wiedzy ( pozyskiwanie informacji z Internetu, wykonywanie telefonów itp.). Osoby te wykonują swoje zadania pod kierownictwem bezpośredniego przełożonego, są przez tą osobę rozliczani z wykonanej pracy i przez to znajdują się w relacji: podwładny - przełożony. Praca naszych klientów, którzy podjęli wolontariat w Agencji Zatrudnienia polega również na pomocy innym niepełnosprawnym. Jako przykład można podać tutaj pracę chłopaka, który pomaga kobiecie zarejestrowanej w naszej agencji w zakupie sprzętu komputerowego w celu nauczenia jej podstaw obsługi programów komputerowych.
   Osobom korzystającym z usług naszej agencji proponuje się podjęcie pracy w charakterze wolontariusza nie tylko w wolontariacie funkcjonującym w naszej agencji, ale również w innych organizacjach i instytucjach. Zdarza się również tak, że organizacja, do której kieruję przyszłego wolontariusza proponuje tej osobie podjęcie pracy. Sytuacja, w której danej osobie proponuje się podjęcie pracy po zakończeniu świadczenia usług woluntarystycznych jest jak najbardziej pożądana, ale nie należy spodziewać się, że każda organizacja przedstawi taka propozycję. Dla większości bezrobotnych osób, które do nas się zgłaszają podjęcie jakiegokolwiek zajęcia, nawet bezpłatnego byłoby wręcz wskazane. Taka praca wypełniłaby ich wolny czas, pozwoliła na rozwinięcie umiejętności i potencjału zawodowego, a jednocześnie nie przekreślałaby szansy na szukanie odpłatnego zajęcia. Niestety nie każda osoba zgłaszająca się do nas rozumie to, niektórzy wolą pozostać bierni i czekać na korzystną ofertę pracy.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831233, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON