Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Inicjatywy Młodzieżowe

   Dzięki Programowi MŁODZIEŻ młodzi ludzie, w wieku 15 - 25 lat, bogaci w pomysły na zmianę otaczającej ich rzeczywistości, mają możliwość zrealizowania ciekawych przedsięwzięć o charakterze społecznym. Oprócz możliwości wyjazdu na Wolontariat Europejski w ramach wspomnianego wyżej programu można wnioskować o dofinansowanie projektów europejskich w ramach: Inicjatyw Grupowych, Współpracy w Sieci oraz Kapitału Przyszłości.
   Inicjatywy Grupowe są akcją przeznaczoną dla grupy, złożonej z co najmniej czterech osób, która chce zrobić coś wartościowego dla społeczności lokalnej, a także rozwinąć swoje umiejętności. Przykładem tego typu inicjatywy może być zrealizowany projekt młodych osób z Chocza, który polegał na poszukiwaniu starych pojazdów i dokonywaniu ich renowacji. Największe szanse na dofinansowanie mają projekty, których pomysłodawcami są osoby, pragnące realizować swoje pasje i przekazywać je innym.
   Współpraca w Sieci - tego typu akcja jest przeznaczona dla grupy osób, które realizują konkretne przedsięwzięcia w swojej okolicy przy internetowej współpracy z rówieśnikami z zagranicy. Na przykład grupa młodzieży organizuje zabawy w świetlicy dla dzieci lub też opracowuje internetowe muzeum kultury i historii swojego regionu, przy jednoczesnej współpracy z grupą z zagranicy, która realizuje podobny projekt. Główna idea realizacji projektów o takim charakterze polega na wymianie informacji i doświadczeń nabywanych w trakcie realizacji projektów przez zaangażowane w pracę grupy młodych ludzi, z różnych krajów, a także na wspólnym rozwiązywaniu napotkanych problemów.
   Kapitał Przyszłości - jest skierowany wyłącznie do byłych wolontariuszy EVS. W ramach tej akcji można sfinansować jednorazowe wydarzenia, takie jak: koncert, wystawa. Były wolontariusz może zainwestować również w swój rozwój osobisty poprzez uczestnictwo, w kursach i szkoleniach, które poszerzają umiejętności jakie zdobył na wolontariacie zagranicznym. Nie można jednak liczyć na dofinansowanie kursów językowych czy studiów. Największe szanse na realizację mają projekty, których pomysłodawca nastawiony jest na zrobienie czegoś pożytecznego dla swojej okolicy i jej mieszkańców.
   Aby młodzi ludzie mogli realizować projekt w ramach jednej z powyższych akcji, konieczne jest znalezienie odpowiedniej organizacji, która udostępni swoje konto bankowe na przelanie kwoty środków niezbędnych do jego realizacji. Jest to tzw. organizacja wspierająca, którą może być fundacja, stowarzyszenie, szkoła, samorząd lokalny itp. Ważne jest również, aby wśród grupy osób, podejmujących inicjatywę zrobienia czegoś pożytecznego znalazła się jedna osoba, która będzie jej "koordynatorem" i będzie pełnić funkcję osoby kontaktowej. Należy pamiętać o tym, iż największe szanse na realizację mają projekty, które angażują młodych ludzi "z mniejszymi szansami". Terminem tym, określa się młodzież, która pozostaje w trudnej sytuacji z różnego rodzaju przyczyn: zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych. Jedną z trudniejszych rzeczy przy podejmowaniu inicjatyw wspieranych przez omawiany program jest nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami. Bardzo pomocna może okazać się w tym przypadku strona internetowa programu "MŁODZIEŻ", na której można znaleźć praktyczne informacje odnośnie poszukiwania zagranicznych organizacji, otwartych na współpracę z innymi.

   Opracowano na podstawie materiałów promocyjnych Programu MŁODZIEŻ, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ.
Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 13.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831161, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON