Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Motywacje i potrzeby.

   Zastanawiającym tematem jest, co skłania ludzi do podjęcia wolontariatu?. Spróbujemy przeanalizować, czym kierują się wolontariusze poprzez przypomnienie najważniejszych potrzeb i czynników motywacyjnych.
   F. Herzberg wyróżnił najważniejsze potrzeby ludzkie, a mianowicie: potrzebę "utrzymania" dotyczy ona warunków pracy, pieniędzy, bezpieczeństwa, związków międzyludzkich, oraz potrzebę "motywacji" dotyczącą poszukiwania i osiągania satysfakcji, spełnienia, potrzeby osiągnięć, uznania, wyzwań, odpowiedzialności, wzrostu i rozwoju
   Natomiast koncepcja Maslowa zakłada układ hierarchiczny potrzeb ludzkich. Piramida ta przedstawia opis każdego poziomu i odpowiadające mu potrzeby. Wyróżniono następujące poziomy potrzeb:

-fizjologiczne takie jak pragnienie, głód, ciepło;
-potrzeby bezpieczeństwa, mianowicie ochrona przez zagrożeniem, szkodą;
-potrzeby społeczne, to jest przyjaźń, przynależność, akceptacja;
-potrzeby pozytywnej samooceny - szacunek dla samego siebie, status, autorytet,
-potrzeby samorealizacji - rozwój osobowości i możliwości rozwoju osobistego;

Odnosząc się to teorii twórcy, praca wolontarystyczna zaspokaja potrzeby wyższego rzędu. Najczęstszą wymienianą przez wolontariuszy motywacją do zaangażowania się w wolontariat jest:

-potrzeba kontaktów,
-przełamanie osamotnienia, niespełnienia,
-potrzeba znalezienia swego miejsca na ziemi,
-potrzeba poznania nowych osób,
-zaadaptowania się w nowej grupie ludzi;

Wolontariusze dzielą się swymi spostrzeżeniami dotyczącymi wolontariatu, podkreślając, iż jest on dla nich naturalną szansa bycia wśród ludzi, możliwością podzielenia się swymi pomysłami i wartościami, poszerzeniem swej wiedzy i znalezieniem oparcia w nowo poznanych osobach. Wolontariusze stanowią swoistą grupę, która daje swym członkom poczucie bezpieczeństwa, identyfikacji i jedności.
Osoby zainteresowane wolontariatem na zadane pytanie: Dlaczego chcą zostać wolontariuszami? najczęściej podają następujące powody: pomoc innym, zdobycie umiejętności, zdobycie nowego zajęcia, satysfakcja, poznanie nowych ludzi i zagospodarowanie wolnego czasu.
Wolontariat daje szansę odkrycia talentów i wykonywania prac, których może wolontariusze nigdyby nie robili za wynagrodzenie.


Tekst na podstawie: M.Ochman, P.Jordan "Wolontariusze -źródłem siły organizacji"

 

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831123, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON