Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Potrzeba profesjonalnego podejścia do działań wolontarystycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą

   Słowo wolontariusz pochodzi z j.łac. voluntarius, czyli dobrowolny i ochotniczy. Znane było w języku polskim od dawna. Obok fundacji i stowarzyszeń wolontariat funkcjonuje w strukturze socjalnych organizacji pozarządowych. Praca wolontarystyczna to bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz osób, które nie należą do grona przyjaciół czy rodziny.
Zachowania wolontariuszy inspirowane są kilkoma powodami:

Fromm twierdzi, że najważniejszą rzeczą, jaka człowiek może dać drugiemu człowiekowi nie są rzeczy materialne, lecz ściśle ludzkie. Praca wolontarystyczna uzupełnia zawodową pracę socjalną i obejmuje zespół wartości, do których zaliczamy:

Spośród wszystkich wartości najważniejsza jest dobrowolność oraz chęć niesienia pomocy innym. Praca wolontariuszy wnosi nieoceniony wkład w hospicjach, szpitalach, domach dziecka, wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie potrzebujący pomocy.

W pracy na rzecz dzieci i młodzieży wolontariuszy można spotkać:

Wolontariuszem można zostać niemal wszędzie, ale czasami należy spełnić pewne wymagania np. należy posiadać określony wiek, badania lekarskie, płeć a także pewne predyspozycje np. do prowadzenia zajęć teatralnych ważna jest łatwość komunikowania się, ekspresja. Zajęcia sportowe będą wymagać od wolontariusza dobrej sprawności fizycznej. Wolontariusz może służyć pomocą w pracy wychowawczej i edukacyjnej, pomagać w pozyskiwaniu środków finansowych, także prowadzić działalność interwencyjną zapobiegając marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się w kryzysie.
Praca wolontariuszy potrzebna jest zarówno na wsiach, jak także w dużych miastach. Wolontariusze są wręcz nieodzowni w prowadzeniu zajęć popołudniowych, weekendowych lub wakacyjnych. Bardzo ważne jest to, by wolontariusz wprowadzał w pracy z dziećmi i młodzieżą różne i pożyteczne możliwości spędzania wolnego czasu, pomagał rozwijać zainteresowania, pasje, oraz stwarzał nowe perspektywy do życia. Młodzi ludzie poznają ludzi dobrej woli, uczą się pokonywania własnych trudności. Każdy wolontariusz, który pracuje z dziećmi i młodzieżą powinien kierować się następującymi zasadami:

  1. Mieć pomysł na prowadzenie swoich zajęć.
  2. Decydować o tym, co przygotowuje na zajęcia, przygotowywać konspekty zajęć.
  3. Brać odpowiedzialność za powierzone dzieci i młodzież, dbać o ich bezpieczeństwo i mądre wykorzystanie czasu.
  4. Pamiętać, że podopieczni uważnie obserwują osobę prowadzącą zajęcia.
  5. Nie nadużywać zaufania podopiecznych, nie obrażać, krzyczeć, nie poniżać oraz nie odgrywać roli "kumpla".
  6. Wzbudzać szacunek dziecka, uważnie go słuchać, nie lekceważyć jego pomysłów.
  7. Określać jasne reguły zachowania na zajęciach.
  8. Szanować osoby współpracujące w zespole, nie rywalizować z nimi.
  9. Poznać dobrze osoby, z którymi się współpracuje, uczyć się od nich.
  10. Pytać opiekunów, obserwatorów o opinię, korzystać z dobrych rad.


Źródło: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, pod red. B. Kromolickiej, Toruń 2005


Magdalena Mazur - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694575, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON