Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat parafialny

   Wśród wspólnot chrześcijańskich nigdy nie brakowało ludzi, którzy przejawiali troskę o potrzebujących i w sposób bezinteresowny poświęcali swój czas i energię dla ludzi, którzy znajdowali się w potrzebie. Formy pomocy potrzebującym bardzo się dzisiaj rozwinęły i przekraczają obecnie granice państw i narodów. Podstawowym jednak terenem działań niosących pomoc jest parafia. To w jej obrębie organizowane są inicjatywy, które stanowią wyraz troski o potrzeby wszystkich potrzebujących. Inicjatywy te realizowane są przez różne grupy i zespoły, wśród których rolę wiodącą odgrywają parafialne zespoły charytatywne. Dostęp do tego typu pomocy jest łatwiejszy, niż do pomocy "państwowej", gdyż nie wymaga spełniania aż tak dużej liczby formalności. W parafialnych zespołach charytatywnych rolę wiodącą odgrywają wolontariusze. To od ich aktywności, zaangażowania i poświęcenia zależy jakość pracy tych zespołów.
   Na pytanie o przyczyny podejmowania działań charytatywnych, skierowane do wolontariuszy, najczęściej pojawiają się takie oto odpowiedzi:

   Warto jest podkreślić, że znaczna część wolontariuszy angażuje się w więcej niż jedną formę aktywności wolontarystycznej. Bardzo często jednak o zakresie realizowanych prac nie decyduje sam wolontariusz, lecz proboszcz parafii, bądź też działający w porozumieniu z nim szef zespołu, którym niejednokrotnie jest siostra zakonna. Praca w zespole charytatywnym jest przez prawie wszystkich badanych określana jako bardzo ważny obszar działalności w ich życiu. Najważniejszym źródłem satysfakcji jest dla nich fakt, że mogą zrobić coś dobrego dla innych. Praca ta przynosi poczucie własnej społecznej użyteczności oraz podnosi poziom samooceny. Praca taka pomaga również zapomnieć o własnej samotności i zapobiega koncentrowaniu się wyłącznie na roztrząsaniu własnych problemów. Wiele osób traktuje wolontariat jako zadośćuczynienie za dobro lub pomoc, jakich sami niegdyś doświadczyli od innych ludzi. Wielu z wolontariuszy traktuje tę pracę jako kontynuację tradycji społecznikowskich, jakie wynieśli z własnych domów. Niektórzy podejmują wolontariat także z powodów asekuracyjnych w myśl zasady, że jeśli ja zrobię coś dobrego dla innych, to mogę się również takiego dobra spodziewać w zamian.
   Podejmowanie działalności wolontariackiej w parafiach jest też różnie motywowane zależnie od stanu cywilnego i poziomu wykształcenia potencjalnych wolontariuszy. Osoby stanu wolnego jak również te, które straciły swoich partnerów życiowych podkreślają, że praca w zespole jest dla nich ważna, ponieważ daje szansę kontaktu z ludźmi i wypełnia pustkę życiową. Osoby o poziomie wykształcenia minimum średnim, podkreślają, że taka działalność umacnia w nich poczucie własnej wartości.
   Warto jest także podkreślić, że choć zdecydowana większość wolontariuszy działających w parafiach dostrzega pozytywną rolę swojej charytatywnej działalności, są też tacy, którzy dostrzegają różne mankamenty. Jednym z nich jest brak wiedzy i umiejętności odnośnie postępowania z różnymi kategoriami podopiecznych np. osobami starszymi, uzależnionymi, czy niezrównoważonymi psychicznie, oraz osobami przewlekle chorymi. Dużym mankamentem jest także brak środków finansowych na realizowanie wszystkich potrzeb podopiecznych danej grupy wolontariuszy.
   Na co należy więc zwrócić uwagę w dążeniu do podnoszeniu jakości pracy parafialnych zespołów charytatywnych?


Źródło: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, pod red. B. Kromolickiej, Toruń 2005.

Magdalena Mazur - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694492, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON