Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat, a projekty europejskie

   Przyjęcie naszego kraju do wspólnoty państw Unii Europejskiej pozwoliło młodym osobom, jak też instytucjom z nimi współpracującym na uczestniczenie w licznych programach unijnych przygotowanych z myślą o młodzieży. Są to projekty mające na celu rozwój edukacyjny młodych osób, zachęcające ich do rozwoju własnych zdolności i zainteresowań oraz promujące wolontariat.
   Jedną z ciekawszych propozycji dla osób chcących pracować w charakterze wolontariusza jest program "Młodzież", w ramach którego można wyjechać na wolontariat europejski. Tego typu wyjazd nie ma nic wspólnego z wycieczką zagraniczną, ale ma na celu pracę na rzecz zagranicznych organizacji lub instytucji o charakterze niekomercyjnym. Pierwszym krokiem jaki należy zrobić, aby móc uczestniczyć w tego rodzaju pracy jest wybranie projektu, w którym chce się uczestniczyć, czyli określenie pracy jaką będzie się wykonywać za granicą. Można na przykład pomagać osobom niepełnosprawnym poprzez prace z nimi w warsztatach terapii zajęciowej, pracować z dziećmi imigrantów lub też z osobami zagrożonymi marginalizacją w życiu społecznym. To czym potencjalny wolontariusz będzie się zajmować podczas swojej pracy zależy od jego osobistych predyspozycji i zainteresowań. Najbardziej istotne dla osoby chcącej podjąć takie wyzwanie jest umiejętność przekonania organizacji goszczącej, że będzie się dobrym wolontariuszem. Niezbędne jest więc dobre przygotowanie listu motywacyjnego wraz z innymi dokumentami. Jeśli odpowiedź na list będzie pozytywny należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz z organizacją wysyłającą i przesłać go do specjalnego komitetu selekcyjnego. Jedynym ograniczeniem związanym z uczestniczeniem w tym programie jest wiek osoby wyjeżdżającej, która nie może mieć mniej niż 18 i nie więcej niż 25 lat. Okres trwania wolontariatu wynosi od 6 do 12 miesięcy. Jeśli wolontariuszem jest osoba niepełnosprawna wówczas okres jej pobytu za granicą może trwać krócej niż 6 miesięcy. ( Na podstawie informacji udostępnianych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ).
   W ramach programu "Młodzież" z pracy wolontariuszy zagranicznych mogą korzystać wszystkie organizacje pozarządowe, jeśli spełnią wymagania, aby zostać organizacją goszczącą. Wolontariat europejski z jednej strony daje szansę młodym osobom na zdobycie cennych doświadczeń w pracy społecznej za granicą, a z drugiej strony pozwala organizacjom goszczącym na korzystanie przez długi okres czasu z darmowych świadczeń wolontariuszy.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831238, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON