Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w Polsce - wczoraj i dziś.

   W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, pomagania sobie wzajemnie oraz angażowania się w pomoc dla najbardziej potrzebujących. Osoby działające w tym zakresie określano kiedyś mianem społeczników bądź altruistów, a określenie wolontariusz nie było znane i używane. W naszym kraju historię Wolontariatu i dobroczynności opisuje dr Ewa Leś, w swej książce pt. "Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce". Ukazane są w niej wspomnienia z historii pomagania na ziemiach polskich., począwszy od przybliżenia i inicjatyw w tym zakresie pierwszych króli, przez działalność edukacyjno-opiekuńczą zakonów, wybitnych Polaków okresu międzywojennego, a kończąc na współczesnych akcjach i działaniach. W naszym języku pojęcie wolontariusz (z łac. volontarius - dobrowolny, ochotniczy) znane było jako praktykant pracujący bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się z zawodem jak również jako ochotnik w wojsku. Jednakże bardziej interesujący jest szerszy kontekst danego pojęcia, który funkcjonuje w krajach o wieloletniej tradycji wolontariatu, i który określa zarówno współczesną definicję danej aktywności jak i ukazuje wielkość obszarów życia społecznego, w których udzielają się wolontariusze.
   Wolontariat i pomaganie związane jest z naszymi dziejami, potrzebami ludzi i wewnętrznym imperatywem związanym z pomocą innym, udziałem w rozwoju społecznym, zmienianiu świata i wspieraniu najsłabszych. We współczesnym świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jak najbardziej aktualna i potrzebna. Wolontariat w Polsce (we współczesnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od początku lat 90 XX wieku. W 1993 roku powstało w naszym kraju, w Warszawie, jako pierwsza palcówka w Polsce, Centrum Wolontariatu. Dane Centrum promuje bezinteresowną pomoc innym, przygotowuje wolontariuszy, organizacje pozarządowe i placówki publiczne do współpracy. Głównym obszarem działań jest pośrednictwo pracy dla wolontariuszy. Centrum to, podobnie jak Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, ułatwia nawiązanie kontaktu ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy. Od 1995 roku podobne palcówki rozpoczęły działalność w innych miastach Polski. Powstałe Centra zrzeszyły się w Sieć Centów Wolontariatu, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie działalnością wolontariatu.
   Ty także możesz zostać wolontariuszem, dzięki naszej Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Wszystko zależy od Twojej woli, chęci, zaangażowania, świadomości swoich motywacji i podejmowanych działań.

Tekst opracowano na podstawie "Informatora dla wolontariuszy" pod red. Katarzyny Braun.Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831156, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON