Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat jako wizja drugiego człowieka.

   Wolontariat stał się w dzisiejszych czasach bardzo popularną, można nawet powiedzieć modną formą aktywności społecznej. W mediach coraz częściej pokazywane są znane osoby, często są to aktorzy, którzy zaangażowali się w działalność charytatywną poprzez założenie własnych fundacji i stowarzyszeń. Ogromna rzesza wolontariuszy uczestniczy, co roku w zbiórkach pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Młodzi ludzie - uczniowie i studenci chcą wypełnić wolny czas między nauką i decydują się na wolontariat w Domach Dziecka, Hospicjach, świetlicach. Centra wolontariatu znajdujące się w większych miastach organizują co jakiś czas programy, dzięki którym starają się wesprzeć grupy osób, najbardziej potrzebujących. Kwestia wolontariatu została nawet uregulowana prawnie poprzez ustawę, aby zabezpieczyć interesy wolontariuszy i chronić ich przed nadmiernym wykorzystaniem przez organizacje korzystające z ich świadczeń.
   Praca wolontariacka nie polega jednak tylko i wyłącznie na udzielaniu bezpośredniej pomocy innym ludziom. Dzisiaj dużo wolontariuszy wykonuje prace biurowe w organizacjach, zajmuje się redakcją stron internetowych, pomaga w zarządzaniu organizacjami. Wykonywanie tego rodzaju prac pomaga rozwijać zdobyte umiejętności i wiedzę. Niektórzy traktują wolontariat jako formę przygotowania do podjęcia zawodu. Można wobec tego zadać pytanie jak należy właściwie rozumieć wolontariat. Czy jest to tylko etap przygotowujący do podjęcia pracy zawodowej, pozwalający na zdobycie konkretnych umiejętności. Wówczas wolontariat nie różniłby się niczym innym od praktyki czy stażu, poza tym, że wolontariusz nie będzie pracował w firmach komercyjnych tak jak stażyści i praktykanci. Może jednak w wolontariacie należy doszukać się czegoś więcej niż tylko darmowego wykonywania określonych prac. Mam tu na myśli wymiar edukacyjny, pozwalający zrozumieć osobie, która świadczy pomoc prawdziwą wartość jej pracy. Myślę, że termin "wolontariat" niesie ze sobą duże głębsze i istotniejsze przesłanie niż "praktyka" czy "staż". Wolontariat może być etapem przygotowującym do podjęcia pracy zawodowej, ale sens pracy wolontariuszy jest znacznie głębszy. Świadczą o tym słowa znanych osób, m.in. słowa abpa Józefa Życińskiego wygłoszone dnia 4 grudnia 2005 w lubelskim kościele p.w. Ducha Świętego z okazji rozpoczynających się obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Lublinie: "wolontariat to nie tylko dobre uczynki, które spełniacie, czas poświęcony starszym, chorym, ubogim, bezdomnym, ale to przede wszystkim pewna wizja wartości, człowieka, wolności." (...). Wolontariat jest więc pewnym sposobem postrzegania drugiego człowieka. Myślę, że ma on jak najbardziej edukacyjny charakter, szczególnie w wymiarze społecznym, poprzez uwrażliwienie na problemy innych.Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846741, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON