Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w Lublinie

   Dwie lubelskie organizacje - Centrum wolontariatu w Lublinie oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pokazują, że wspólnie można zrealizować lokalne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych występujących w Lublinie. Realizacja założonych celów odbywa się poprzez niesienie długofalowej pomocy tym mieszkańcom Lublina, którzy wymagają tego najbardziej. Pomoc jest zatem skierowana do: uchodźców przebywających na terenie Lublina zwłaszcza Czeczenów, młodocianych przestępców, bezdomnych, dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z patologicznych rodzin.
   Każda z tych grup jest objęta specjalnym programem wsparcia przez wolontariuszy. Osoby pracujące z dziećmi uchodźców organizują dla nich zabawy w świetlicach w specjalnym ośrodku dla cudzoziemców, po to, aby poprzez zabawę uczyć dzieci języka polskiego, a tym samym stwarzać im lepsze szanse zaadoptowania się do polskich warunków. Wolontariusze pracujący z dziećmi z zaniedbanych dzielnic poprzez organizowanie zajęć w świetlicach pomagają im otworzyć się na innych, pokonać strach i nieufność wobec dorosłych, a także pokazują, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc życzliwych im osób. Program "Gorący patrol" ma na celu pomoc bezdomnym osobom i jest on realizowany w okresie jesienno-zimowym. Wolontariusze, którzy go realizują wyjeżdżają na dworce z gorącymi posiłkami, ciepłym kocem i dobrze zaopatrzoną apteczką, aby chodziaż w minimalnym zakresie polepszyć sytuacje bezdomnych. Do innych projektów realizowanych przez powyższe organizacje należą "Wolonariat w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym", program "Odzyskać młodość" oraz Szkolne Kluby Wolontariusza mające na celu animowanie w województwie szkolnych grup wolontariuszy.
   Obie organizacje przeprowadziły na szeroką skalę nabór i szkolenie wolontariuszy, którego celem miało być zebranie jak największej liczby silnie zmotywowanych osób do pracy w powyższymi grupami społecznymi. Wyznaczono dwa terminy rekrutacji, na które przyszły rzesze studentów i uczniów pragnących poświęcić swój wolny czas dla innych. Na tychże spotkaniach przyszli wolontariusze mogli dowiedzieć się jak będzie wyglądać ich przyszła praca od osób, które koordynują poszczególnymi programami i mają duże doświadczenie w pracy wolontariackiej. Kandydaci na wolontariuszy uczęszczali na poszczególne spotkania, poświęcone zagadnieniom związanym z wolontariatem oraz na których wyjaśniano sens ich pracy. Opracowano również dla nich specjalną "mapę drogową wolontariusza" tzn. plan działań realizowanych pod okiem doświadczonych wolontariuszy.
Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 22.06.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846817, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON