1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w Kanadzie.

   Wolontariat w Kanadzie działa bardzo prężnie. Aby otrzymać od rządu dotacje na działalność podstawowym warunkiem jest to, by przestrzegać fundamentalnej zasady a mianowicie wytyczając pracę organizacji należy bazować na wolontariuszach. Wybierany zarząd składa się z wolontariuszy, żaden z nich nie pobiera wynagrodzenia. Wolontariusze opracowują, więc plany organizacji, zajmują się ustalaniem ich celów, zdobywają fundusze. Każda organizacja działa w oparciu o infrastrukturę: posiada biuro, ponosi koszty ubezpieczenia, opłaty i rachunki. Wolontariusze opracowują plany działania organizacji. Programy, które opracowują nazywane są serwisami i wolontariusze przygotowują je w oparciu o pomoc pracowników etatowych takich jak: księgowy, recepcjonistki, sekretarki.
   Również w kanadyjskich szkołach prowadzone są kampanie, które mają za zadanie zachęcać młodzież do działalności w wolontariacie. Uczniowie najczęściej angażują się w pomoc osobom starszym, odwiedzają mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Po zakończeniu takich działań dzieci często otrzymują dyplomy uznania. Angażowanie się w wolontariat nie ma wpływu na oceny w szkole jest jednak bardzo ważnym źródłem nauki akceptacji innych i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Raczej niespotykanym w Polsce sposobem pozyskiwania wolontariuszy jest nabór osób z umiejętnościami i kompetencjami komunikacyjnymi i tych, którzy chcą pomagać innym. Nabory takie prowadzone są w szkołach.
   Rząd troszczy się o to, by wolontariusze przed przystąpieniem do pracy przestawili zaświadczenie o niekaralności w ten właśnie sposób eliminuje się te osoby, których przeszłość mogłaby niekorzystnie wpływać na wypełniane przez nich czynności wolontariackie. Bardzo często wolontariusze odbywają także wstępny trening poprzez sprawowanie przez nich stanowiska asystenta osób starszych.
Aby ułatwić działanie wolontariuszy wprowadzono kilka zasad, które mają pomóc w lepszym organizowaniu wolontariatu:

  1. Powołano specjalny sektor, wypracowano regulacje prawne. Dokument taki normuje pracę wolontariuszy, określa ich prawa i obowiązki.
  2. Organizacja opracowuje regulamin, w którym znajdują się informacje dotyczące procedury przepisywania umów, zatrudniania wolontariuszy, zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków a także reguł postępowania i metod wsparcia.
  3. Organizacja wyznacza wykwalifikowanego pracownika, który jest odpowiedzialny za opracowanie z wolontariuszami programów jak również za ich koordynowanie.
  4. Proces sprawdzania i weryfikacji wolontariusza został precyzyjnie przemyślany. Życiorys takiego wolontariusza musi być czysty i dobrze znany organizacjom. Im odpowiedzialność za wykonywaną pracę jest większa np. praca z dziećmi, tym życiorys taki powinien być bardziej staranny i przejrzysty.
  5. Przydział wolontariuszy do danych prac powinien uwzględniać ich predyspozycje jak również cechy indywidualne.
  6. Aby selekcja wolontariuszy była efektywna, powinna uwzględniać różne grupy chętnych do pracy np. różny przedział wiekowy, zainteresowania doświadczenia.
  7. Wolontariusze otrzymują wstępne informacje o organizacji jak również przechodzą kurs, który przygotowuje ich do prowadzenie danych działań.
  8. Powinni otrzymywać pomoc ze strony przełożonych odnośnie planowania i wykonywania zajęć oraz utrzymywać stały kontakt.
  9. Praca wolontariusza jest doceniana poprzez dyplomy uznania, wyróżnienia.

Źródło: I. Kość, E. Zator, Wolontariat w kraju pachnącym żywicą [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, pod red. B. Kromolickiej, Toruń 2005.

Magdalena Mazur - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624240, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON