Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Mali bracia Ubogich - wolontariat na rzecz osób starszych, dotkniętych samotnością, chorobą i ubóstwem

   Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich powstało we Francji, a jego celem jest niesienie wsparcia zarówno psychologicznego i materialnego osobom starszym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej z różnych przyczyn (choroba, samotność, niepełnosprawność). Korzenie działalności stowarzyszenia sięgają 1946 roku. W tymże roku pewien francuski szlachcic Armand Marquiset postanowił poświęcić swój majątek oraz czas na pomoc najbiedniejszym. Organizacja bardzo szybko rozrastała się obejmując swoim zasięgiem całą Francję. Obecnie w jej działalność angażuje się ok. 6 tyś. wolontariuszy, a zatrudnionych jest blisko 200 osób. Placówki Małych braci Ubogich zostały utworzone również w innych krajach: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Irlandia, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania oraz Polska. W naszym kraju stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku w trzech miastach w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
   Do priorytetowych działań realizowanych przez stowarzyszenie Mali bracia Ubogich należy: wsparcie osamotnionych, chorych i niepełnosprawnych osób przebywających w domach pomocy społecznej, szpitalach, udzielanie pomocy materialnej i administracyjnej osobom starszym, m.in. wspólne spędzanie wolnego czasu (w okresie wakacyjnym) i świąt, organizowanie różnorakich zajęć, takich jak: wspólne gotowanie, ogrodnictwo, szycie, majsterkowanie, zwiedzanie, spacery. Francuskie stowarzyszenie Mali bracia Ubogich organizuje każdego lata rejsy po Renie albo po Morzu Śródziemnym, podczas których wiele osób chorych, mających problemy w poruszaniu się może cieszyć się przyjemnością oglądania pięknego krajobrazu. Prawdopodobnie wielu z nich nigdy w życiu nie mogłoby pozwolić sobie na taką przyjemność ze względu na różne ograniczenia, min. brak stałych opiekunów. Francuskie stowarzyszenie organizuje również w Lille warsztaty artystyczne dla osób starszych.    Główną ideą jaka towarzyszy angażowaniu tych osób do przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych jest wprowadzenie w życie starszych ludzi (często pełnego monotonii) nowych doświadczeń i emocji. Jest to również próba wydobycia z nich potencjału twórczego, który jest ukryty w każdym człowieku. Wszystkie powyższe działania są realizowane przy pomocy wolontariuszy, których praca w takim stowarzyszeniu pełni bardzo istotną rolę. Nie ogranicza się ona bowiem do wykonywania świadczeń opiekuńczych, ale często towarzyszy jej budowanie związków przyjaźni, sympatii pomiędzy wolontariuszem, a osobą starszą. Tego typu wsparcie polega na "współtowarzyszeniu" przy osobie w jej codziennym życiu. Wielu wolontariuszy twierdzi, iż kontakt z osobami starszymi jest bardzo budujący, ponieważ ta grupa społeczna potrafi patrzeć na wiele problemów z większym dystansem, w odróżnieniu od młodych osób. Ludzie starsi, którzy w swoim życiu przeżyli wiele wydarzeń niejednokrotnie trudnych i bolesnych, cechują się często tzw. życiową mądrością. Z zasobów ich doświadczeń mogą czerpać ludzie młodzi, szukający odpowiedzi na nurtujące je problemy.
   W stowarzyszeniu Mali bracia Ubogich duży nacisk kładzie się na organizację pracy wolontariuszy. Bardzo ważna jest pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zwraca się uwagę na: motywację jaka kierują osobą, która chce pomagać, gotowość do pracy w grupie, zmysł krytyczny. Wolontariusze pracują w grupach 2-3 osobowych. Taki zespół odwiedza osoby starsze, które potrzebują pomocy. Dla seniorów jest to szansa na nawiązanie kontaktu z kilkoma osobami jednocześnie, a wolontariuszom, takie rozwiązanie daje możliwość wymiany doświadczeń ze swojej pracy oraz wspólnego omówienia spraw problemowych. Dodatkowo przez cały rok dla wolontariuszy prowadzone są kursy i treningi związane z potrzebami ludzi starszych, wykluczeniem społecznym, umiejętnością radzenia sobie z ewentualnymi trudnymi zdarzeniami.    Charakterystyczne dla tego stowarzyszenia jest to, iż praca wolontariuszy jest wspierana na wiele sposobów przez pracowników etatowych. Obie grupy osób mają przecież takie same cele do osiągnięcia. Mottem przewodnim stowarzyszenia "Mali bracia Ubogich" są słowa: "kwiaty przed chlebem", co podkreśla potrzebę budowania życzliwej, ciepłej atmosfery pomiędzy wolontariuszem, a osobą starszą.

(opracowano na podstawie tekstu "Jak rozwijać wolontariat na rzecz i z udziałem osób starszych?" ze strony internetowej: www.filantropia.org.pl)Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 28.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831146, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON