Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Rola i zadania osoby koordynującej pracę wolontariuszy

    Praca wolontariuszy polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju świadczeń na rzecz organizacji i instytucji publicznych wymaga koordynacji i kontroli. Wolontariusze podobnie jak pracownicy etatowi potrzebują osoby, która zapozna ich z miejscem pracy i osobami tam pracującymi, podpowie jak najlepiej wykonać dane zadanie. Tego typu zadania wykonuje zwykle lider bądź prezes danej organizacji lub też koordynator wolontariuszy.
   Aby praca wolontariuszy przynosiła pożądane efekty dla organizacji niezbędne jest właściwe zarządzanie i współpraca koordynatora ze swoimi podopiecznymi. Nawet najbardziej pełni zapału i chęci udzielania pomocy wolontariusze szybko zrezygnują ze swojej pracy, jeśli nie będą czuli się docenieni przez osoby nimi kierujące, albo zetkną się z problemem, z którym nie będą mogli się do nikogo zwrócić. Taką nieprzyjemną sytuację może potęgować fakt, iż osoby świadczące usługi woluntarystyczne nie pobierają z tego tytułu żadnych świadczeń pieniężnych, które byłyby bodźcem motywującym do pracy. Jakie cechy powinna pełnić, zatem osoba koordynująca pracą wolontariuszy? Na to pytanie odpowiadają eksperci w sprawie wolontariatu w Polsce ? Małgorzata Ochman i Paweł Jordan w publikacji ?Wolontariusze ? źródłem siły organizacji?. Według nich koordynatorem pracy wolontariuszy powinna być osoba, która chce pełnić tą funkcję ( nie została ona jej narzucona), lubi i chce pracować z ludźmi, ma predyspozycje do kierowania nimi, a także ma czas na wykonywanie tego zadania.
   Według autorów powyżej przedstawionego opracowania bardzo ważną w pracy koordynatora jest funkcja wspierająca, którą można realizować poprzez organizowanie spotkań całej grupy wolontariuszy z koordynatorem, bądź też spotkań indywidualnych. Bardzo ważne jest, aby na takich spotkaniach można było omówić wykonaną pracę, a także starać się rozwiązać problemy wolontariuszy związane z wykonywaną przez nich pracą. Dla samych wolontariuszy istotne jest stworzenie atmosfery zaufania, która pozwoli im nie bać się mówić się o swoich niepowodzeniach, a także będzie sprzyjać kreatywnemu rozwiązywaniu problemów.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831259, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON