Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w biznesie

   Wolontariat pracowniczy, czy też wolontariat w biznesie jest w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania powszechną formą angażowania się firm w działalność społeczną i stanowi jeden z elementów dobrze skonstruowanej strategii rozwoju firmy.
W Polsce dopiero zaczynamy budować relacje pomiędzy firmami komercyjnymi, a organizacjami pozarządowymi, które nie polegałyby tylko i wyłącznie na sponsorowaniu działalności sektora pozarządowego przez biznes, ale byłyby związane także z zaangażowaniem się pracowników i zarządu firm w działania wolontarystyczne na rzecz danej społeczności lokalnej.
   Dobre przykłady tworzenia programów wolontariatu pracowniczego wypracowały liczne zagraniczne firmy, m.in. Camp Gemini Ernst & Young (firma oferująca usługi komputerowe) oraz IBM. Obie firmy nie poprzestały tylko i wyłącznie na przekazywaniu pieniędzy na cele charytatywne, zaangażowały się szerzej w działalność społeczną, oferując czas swoich pracowników, ich umiejętności oraz posiadane zasoby rzeczowe. Pierwsza z tych firm zrealizowała projekt, który obejmował swoim wsparciem dyrektorów szkół Wielkiej Brytanii. Program polegał na przygotowywaniu dyrektorów do zarządzania finansami, personelem, a także dotyczył organizacji pracy. W praktyce wygląda to w ten sposób, że każdy nowo zatrudniony pracownik tej firmy przechodzi sześciotygodniowe szkolenie, natomiast siódmy tydzień przeznacza na wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy społecznej. W program jest zaangażowanych obecnie około 3 tysięcy pracowników firmy. Obie wyżej wymienione firmy współpracują razem w realizacji bardzo ciekawego przedsięwzięcia społecznego, które jest zbieżne z charakterem ich działalności. Fachowcy Camp Gemini uczą młode, bezrobotne osoby naprawy i udoskonalania używanych komputerów dostarczonych przez IBM. Naprawione komputery są następnie przekazywane szpitalom, szkołom oraz organizacjom pozarządowym. Osoby szkolone pochodzą z miejscowości, w których znajdują się lokalne oddziały obu firm. Do tej pory przeszkolono 60 mężczyzn i każdy z nich znalazł zatrudnienie. Przykład ten pokazuje, że firmy komercyjne mogą nie tylko ofiarowywać pieniądze, ale znaleźć inne sposoby na zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów lokalnych. Przy pewnym poświęceniu czasu przez pracowników jednej z tych firm oraz środków rzeczowych, drugiej z nich można nie tylko obdarować niezbędnym wyposażeniem publiczne organizacje, ale również nauczyć bezrobotnych umiejętności umożliwiające im podjęcie zatrudnienia. Również polskie organizacje próbują stosować wolontariat pracowniczy, chociaż niekoniecznie jest on wynikiem założonego programu. Często polskie oddziały zagranicznych korporacji przenoszą na nasz grunt idee społecznej odpowiedzialności biznesu, a wraz z nią starają się realizować wolontariat pracowniczy. Również rodzime - polskie instytucje podejmują działania na tym polu. Przykładem może być założenie Fundacji NIDA i Nidzickiego    Funduszu Lokalnego, który wspiera inicjatywy społeczności lokalnej. Fundusz powstał m.in. dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego w Nidzicy, a prezes banku jest członkiem komisji rewizyjnej Funduszu. Pracownicy banku, co roku angażują się w realizację balu charytatywnego, a środki finansowe, które udaje się na nim zebrać są przekazywane na fundusz. Ponadto wszyscy pracownicy banku przekazują co miesiąc pewną małą kwotę swojego wynagrodzenia na Fundusz. (przykłady zaczerpnięto z publikacji "Wolontariat w biznesie" - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Wolontariatu w Warszawie).
   Przytaczając powyższe przykłady należy wskazać na korzyści (nie tylko materialne), jakie odnoszą organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie, a także firmy komercyjne, które udzielają pomocy. Jeśli chodzi o organizacje to korzyści, jakie przynosi im wyżej przedstawiona współpraca z firmami są oczywiste. Są nimi środki rzeczowe i zdobyte doświadczenie przez ich pracowników. Co dzięki takim działaniom osiągają natomiast firmy? Na pewno dla nich jest to jeden z elementów tworzenia dobrego wizerunku, w środowisku, w którym funkcjonują, tym bardziej, jeśli pomoc, jaką świadczą obejmuje lokalnych mieszkańców. Zaufanie i szacunek, jakim społeczność lokalna obdarza daną firmę jest tak naprawdę bezcenna, ale ma również swoje wymierne korzyści w postaci przywiązania klientów do produktów i usług tejże firmy. Część osób, może jednak dość sceptycznie odnieść się do pomysłu angażowania pracowników w wolontariat. Nie każdy może mieć przecież ochotę poświęcać swój czas nie tylko służbowy, ale także prywatny na działania społeczne. Posłużę się jednak opinią dwóch osób: Susan Luenberger, prezes funduszu lokalnego powiatu Collier na Florydzie oraz Davida Halley’a dyrektora European Development at Buisness in the Community z Londynu, których wypowiedzi ujęto w publikacji "Wolontariat w biznesie". Pierwsza z tych osób twierdzi, że im więcej pracownicy wiedzieli o działaniach wolontarystycznych, jakie ich firma podejmowała tym chętniej uczestniczyli w nich i poświęcali na nie swój czas. Ponadto według niej wolontariat uczy pracowników przede wszystkim umiejętności interpersonalnych, rozwija umiejętności pracy w zespole, które mogą być wykorzystane w firmie. David Halley potwierdza osiąganie korzyści przez pracowników, którzy zaangażowali się w wolontariat. Twierdzi on, że takie osoby uczą się efektywniej wykorzystywać swój czas, stają się coraz bardziej pewne siebie. Ponadto praca społeczna pozwala im pełniej widzieć życie, łatwiej radzić sobie z problemami, również zawodowymi i przystosowywać się do zmian.
   Trzeba mieć nadzieję, że wszystkie korzyści, jakie przynosi wolontariat pracowniczy zostaną zauważone w polskim biznesie i, że pracodawcy będą coraz chętniej włączali się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, wykorzystując różnego rodzaju sposoby niesienia pomocy.


Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 28.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856867, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON