Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat i jego oblicza.

   W dzisiejszych czasach wolontariusz nie jest już tylko kojarzony z opieką osób starszych czy pomocą osobie chorej - niepełnosprawnej. Dzięki pomocy wolontariuszy można zorganizować także duże imprezy charytatywne, czy choćby zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących. Wolontariusze wyjeżdżają z konwojami Polskiej Akcji Humanitarnej, pomagają przy usuwaniu skutków wojen czy kataklizmów zarówno w naszym kraju jak i za granicą. Są oni obecni także w biurach, gdzie udzielają informacji, prowadzą korespondencję i pomagają w pracach biurowych. Wolontariuszem może być każdy, kto spełnia określone wymagania i posiada określone kwalifikacje.
   Wyróżniamy dwa rodzaje wolontariatu, a mianowicie stały i akcyjny. O pierwszym mówimy wtedy, gdy wolontariusz jest ściśle związany z daną organizacją i na jej rzecz wykonuje wyznaczone zadania i prace. W Agencji Zatrudnienia wolontariusze pomagają w pracach biurowych na ustalonych dyżurach, jak również udzielają wsparcia osobom niepełnosprawnym. W takich przypadkach pomiędzy wolontariuszem a placówką podpisywane jest porozumienie o współpracy wolontarystycznej. Natomiast drugi z wymienionych, wolontariat akcyjny, to taki, gdzie wolontariusze są zatrudnieni do pomocy przy jednorazowych bądź cyklicznych akcjach odbywających się raz na jakiś czas (np.: w Agencji Zatrudnienia wolontariusze pomagali jednorazowo w trakcie II Międzynarodowych Targów Pracy).
   Coraz bardziej powszechne staje się odbywanie wolontariatu w zastępstwie służby wojskowej. W Polsce nie jest to jeszcze takie proste jak w innych krajach. Wynika to z tego, iż zastępcza służba wojskowa przyznawana jest bardzo niechętnie, dlatego osoby ubiegające się o zastąpienie służby w wojsku wolontariatem, muszą silnie umotywować swój wybór i niechęć do militariów. Jednakże istnieją organizacje pozarządowe, które są wyspecjalizowane w pomocy innym ludziom, którzy chcą taką służbę odbyć, jak na przykład Amnesty International oraz Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień. W ramach zastępczej służby wojskowej w trzecim sektorze, można pracować tylko w fundacjach, państwowych ośrodkach opiekuńczych, takich jak świetlice środowiskowe, szpitale publiczne. Korzyści, jakie daje wolontariat są związane z motywacją do pracy osoby zainteresowanej. Jeśli jednak osoba wybiera wolontariat w świetlicy z dziećmi czy osobami chorymi, to raczej zaspokaja swoją potrzebę niesienia pomocy innym, a są też inne potrzeby i motywacje, które zaspokaja działalność wolontarystyczna. Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, ponieważ podczas wykonywania określonych zadań, nabywa się umiejętności, które mogą być przydatne w dalszym rozwoju ścieżki zawodowej.
   Często wolontariat jest czynnikiem decydującym przy ubieganiu się o konkretną pracę. Praca wolontarystyczna jest cennym doświadczeniem i sposobem odbycia praktyk studenckich i staży. Jednak należy pamiętać, iż wykonywanie świadczeń przez wolontariusza nie wpływa też na uprawnienia pracownicze. Czas poświęcony na wolontariat nie liczy się do okresów składkowych ani nie składkowych, w związku z powyższym nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury oraz na wysokość tych składek. Pracodawcy zatrudniając pracownika coraz częściej kierują się ich doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Kolejną zachętą zaangażowania się w wolontariat jest możliwość wpisania zakresu pełnionych obowiązków do CV. To zaś wpływa na korzystniejszą ocenę pracownika, jednakże nie jest jej wyznacznikiem. Świadczy to o aktywności danej osoby, o jej kreatywności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie.

Tekst na podstawie stron: www.ngo.pl

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831113, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON