Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

   Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto wszystkich ludzi niosących bezinteresowną pomoc innym. Liczba wolontariuszy w Polsce stale się powiększa. Wielu Polaków deklaruje, iż w ciągu ostatnich lat bezinteresownie poświęcało swój czas na rzecz organizacji pozarządowych, grup, związków, ruchów społecznych i religijnych. Powoli zmienia się wiek osób podejmujących aktywność wolontariacką, w większości przeważają ludzie młodzi, dla których wolontariat jest sposobem na zdobycie doświadczeń, poznanie świata, rozwoju osobistego, poszukiwaniem własnej tożsamości. Jednakże coraz więcej osób będących już na emeryturze, a także osób niepełnosprawnych nie boi się pomagać innym, brać udział w ciekawych projektach, angażować się w prace wolontarystyczne. Swoją postawą i chęcią działania przekonują do tego, że współczesny wolontariat jest naprawdę szczerym i nie zabarwionym ideologicznie sposobem na życie.
   Praca w formie wolontariatu daje ludziom możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań, jest sposobem na utrzymanie kondycji umysłowej, możliwością sprawdzenia się i rozwijania swoich umiejętności, jest także alternatywą w stosunku do bezczynności i samotności. Coraz więcej organizacji pozarządowych zaczyna w sposób profesjonalny współpracować z wolontariuszami. Jest to widoczne w sposobie rekrutacji wolontariuszy, przygotowywania ich do pracy, kierowania ich pracą oraz podpisywania porozumień. "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" uporządkowała wiele kwestii związanych z organizacją pracy wolontariuszy. Dzięki niej uregulowano czytelne przepisy dotyczące ubezpieczenia, określono obszary, w których wolontariusze mogą podejmować aktywność, poruszono kwestie zwrotu kosztów ponoszonych przez wolontariuszy. Wolontariat przenika również w nowe do niedawna nie dostępne środowiska i obszary życia społecznego, a mianowicie wolontariuszy można spotkać w szpitalach, hospicjach, w instytucjach publicznych, ośrodkach pomocy społecznej, domy kultury, urzędach. Również środowisko biznesu chętnie zaczyna realizować programy wolontariatu pracowniczego, gdzie w ramach realizacji programów społecznych firmy stwarzają warunki swoim pracownikom, aby nawet kosztem godzin pracy mogli podejmować działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego.
   Dzień 5 grudnia od 1997 roku jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tego dnia odbywają się imprezy okolicznościowe i spotkania będące podziękowaniem za ich trud i poświęcenie. Warto przypomnieć, że wielkim orędownikiem wolontariatu był Papież Jan Paweł II nazywając wolontariuszy "promieniami nadziei"
   My także przyłączamy się do podziękowań dla naszych wolontariuszy, którzy wspierają pracę Agencji Zatrudnienia dla osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy im za czas, trud, chęć do pracy i za uśmiech, którym obdarzają nas i wszystkie osoby, którym pomagają. Wyrażamy szczere uznanie dla ich poświęcenia ludziom chorym, niepełnosprawnym, dzieciom i wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji.Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831121, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON