Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Kto zostaje wolontariuszem?

    Wolontariusze pracujący dla Agencji Zatrudnienia to młodzi ludzie, którzy studiują. Są to więc osoby, które z reguły dysponują większą ilością wolnego czasu niż te, które pracują, ponadto pragną one wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę na rzecz osób potrzebujących. Jak wynika z mojej obserwacji dość często chcą oni zweryfikować wiedzę teoretyczną, zdobytą na uniwersytecie z praktyką, np. osoby studiujące na takich kierunkach jak: psychologia, pedagogika, chętnie angażują się w udzielanie pomocy potrzebującym, tzn. osobom starszym, chorym dzieciom, niepełnosprawnym. Wśród wolontariuszy pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych są studenci pedagogiki, uczący się języka migowego, którego będą mogli używać i ćwiczyć w kontakcie z głuchoniemymi beneficjentami projektu.
   Część wolontariuszy Agencji Zatrudnienia, to osoby, które są zaangażowane w prace społeczną również w innych instytucjach i organizacjach pożytku publicznego. Pracując dla osób potrzebujących uczą się kontaktu z drugim człowiekiem, niejednokrotnie pozostającym w trudnej sytuacji życiowej oraz wymagającym poświęcenia mu większej troski i uwagi niż innym osobom. Wśród naszych wolontariuszy nie brak także młodzieży studiującej na innych kierunkach niż psychologia i pedagogika. Do pracy w charakterze wolontariusza zgłaszają się również osoby bezrobotne, pomimo tego, iż one same potrzebują wsparcia, a także pracujący, którzy chcą podzielić się zdobytym doświadczeniem zawodowym.
   Wartym podkreślenia jest fakt, iż wśród wolontariuszy pracujących dla Agencji Zatrudnienia przeważają osoby, pochodzące z poza Lublina z mniejszych miast oraz terenów wiejskich. Dodatkowo większość z nich miała lub ma kontakt z osobą niepełnosprawną z kręgu swojej rodziny czy też przyjaciół. Można powiedzieć, iż nie jest przypadkiem, że to właśnie takie osoby wyraziły chęć pracy w charakterze wolontariuszy dla naszej agencji, ponieważ to oni bezpośrednio zetknęli się z problemami, potrzebami i marzeniami osób niepełnosprawnych.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830933, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON