Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat wśród osób starszych.

   Uniwersytet Trzeciego Wieku należy do tych organizacji, które dają szansę na aktywne spędzenie wolnego czasu osobom starszym. Swoich członków aktywizuje społecznie poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, a także krajoznawczej. Wspiera ich nie tylko w zdobywaniu nowej wiedzy, ale również pomaga im w rozwoju intelektualnym, poprawia ich sprawność psychiczną i fizyczną.
   Jednym ze sposobów włączenia seniorów w aktywne życie społeczne jest promowanie działań o charakterze wolontarystycznych. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje Kluby Wolontariuszy, w których skład oprócz osób starszych wchodzi zmieniająca się liczba młodych osób, najczyściej studentów lub uczniów. Zadaniem klubu jest organizowanie różnorakich działań pobudzających do aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lublinie. Należą do nich m.in.: organizowanie przedstawień teatralnych o tematyce bliskiej osobom starszym, wspólne przygotowanie imprez z muzyką i tańcem np. z okazji andrzejek. Wspólne zaangażowanie w wykonywaną pracę seniorów, jak też osób młodych jest okazją do obustronnej wymiany doświadczeń, uczy wzajemnego dialogu i szacunku. Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej takie przedsięwzięcia dają szansę na wyrwanie się z monotonii i bierności, która dotyka podopiecznych tego rodzaju placówek.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował również Kluby Aktywnego Seniora.
   Wolontariusze zaangażowani w działalność Klubu podejmują się realizacji takich zadań jak: organizowanie spotkań poświęconych tematyce związanej z promocją zdrowia, przygotowywanie prelekcji, zabaw oraz różnego rodzaju spotkań integracyjnych. Teoria przekłada się w tym przypadku na praktykę, gdyż seniorzy mają możliwość skorzystania z sali gimnastycznej. Klub jest czynny trzy razy w tygodniu i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Inną formą wolontariatu, która przynosi korzyści zarówno wolontariuszom jak i osobom korzystającym z ich pomocy jest Punkt Informacyjny zlokalizowany w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w centrum miasta. Zadaniem wolontariuszy pracujących w Punktcie Informacyjnym jest udzielanie porad i pomocy wszystkim osobom, które zgłoszą się z konkretnymi problemami. Wsparcia udzielają uczestnicy    Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich praca polega na przekazywaniu informacji i adresów specjalistów i doradców udzielających wsparcia w danej dziedzinie. Zaangażowanie osób starszych do udzielania porad sprawia, ze czują się potrzebni oraz docenieni przez innych.
   Uczestnictwo osób starszych w takiej formie działalności jaką jest wolontariat może przynieść bardzo pozytywne przemiany w ich życiu. Dla osób samotnych i w starszym wieku zaangażowanie się w działania wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku może skutecznie przyczynić sie do poprawy jakości ich życia. Starość niekoniecznie musi kojarzyść się z biernością albo z opiekowaniem się wnukami. Może być tym etapem życia, w którym właśnie poprzez pracę wolontariacką zdobywa się nowe doświadczenia życiowe, na które wcześniej nie było czasu.

(wykorzystano informacje ze strony internetowej: www.filantropia.org.pl, artykuł "Wolontariat - sposób na aktywność w trzecim wieku", 42 Kultura i społeczeństwo 1/24 - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku czyli o kształceniu przez całe życie)


Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 31.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830950, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON