Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych

   Cały proces aktywizacji zawodowej rozpoczął się od doradztwa zawodowego. Na wstępie osoba zgłaszająca się do doradcy zawodowego poddawana jest diagnozie potencjału zawodowego, ocenie motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz obszar zawodowy, w którym mogłaby się rozwijać i realizować. Celem doradztwa grupowego jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w poszczególnych sytuacjach zawodowych, przez co osoby uczą się wzajemnie od siebie, otwierają się na kontakt z innymi, nawiązują relacje, co jest jednym z etapów aktywizacji społeczno- zawodowej. Wynikiem tego jest większa otwartość osób wobec siebie, podejmowanie tematów o doświadczanych trudnościach, obawach i niepowodzeniach. Mają też szansę dostać wsparcie od grupy.    Doradztwo indywidualne ma na celu diagnozę predyspozycji, możliwości poznawczo- społecznych oraz określenie niszy zawodowej, w której osoba ma szansę najbardziej efektywnie funkcjonować. Część osób wymaga porad i pracy z psychologiem, ponieważ doświadczane trudności związane zarówno z niepełnosprawnością jak i jej skutkami powodują u nich obniżenie samooceny, motywacji i wiary we własne możliwości. Aktywność doradcy zawodowego i psychologa skupia się na odbudowaniu w takich osobach pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez ukazanie im możliwości i predyspozycji. Dużą role w tym procesie odgrywała również jak wspomniano wcześniej praca w grupie, dlatego wyniki tej pracy są widoczne w dużym odstępie czasowym. Jednym z efektów doradztwa indywidualnego, grupowego oraz treningu psychologicznego jest sporządzenie dla każdego uczestnika szkoleń Indywidualnego Planu Działania, który jest sporządzany na podstawie zebranych informacji podczas spotkań indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem. Po zakończeniu części szkoleniowej projektu planuje się w dalszym ciągu prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego. Niektórzy uczestnicy szkolenia nie mają sprecyzowanych celów zawodowych, dlatego praca z takimi osobami wymaga działań rozciągniętych w czasie. Osoby te wyrażają dalszą potrzebę pracy razem z doradcą zawodowym w celu ukierunkowania ich działań zmierzających do podjęcia decyzji zawodowej.
   Duża część uczestników szkolenia to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające dwa i więcej lat bez pracy. Osoby te często czują się bezradne i opuszczone w podejmowaniu działań zawodowych. Często boją się wyjść do pracodawcy, przełamywać bariery związane z niepełnosprawnością, brak im pewności siebie i motywacji do działania. Często po pierwszej nieudanej rozmowie o pracę rezygnują z podejmowania dalszych działań. Doradca zawodowy jest w tych sytuacjach szczególnie potrzebny. Jego działania koncentrują się wówczas na motywowaniu, pozytywnym wzmacnianiu i przekonywaniu o słuszności podejmowania dalszych starań w kierunku podjęcia pracy lub kształcenia.
   Dobór odpowiedniego zawodu dla bezrobotnej osoby niepełnosprawnej wiąże się z dużym nakładem pracy. Wynika to z ograniczeń związanych z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności oraz przeciwwskazań z nich wynikających. Adekwatnie określone i dobrane środowisko pracy pod kątem predyspozycji i ograniczeń osoby daje szanse na jej realną aktywizację zawodową.

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702101, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON