Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Samorealizacja, a produktywność.

   Rosnąca konkurencja przedsiębiorstw w skali globalnej zachęca kadrę menedżerską do zwrócenia większej uwagi na zasady tworzenia efektywnie działających zespołów pracowniczych oraz poznanie czynników osobowości, wpływających na wzrost produktywności indywidualnej i grupowej.    Przyczyny społeczne i psychologiczne zmieniają styl zarządzania pracownikami. Z metody zastraszania przez autorytarnych szefów, przechodzi się na styl pobudzania motywacji wartościowych pracowników. W nowoczesnych firmach kładzie się nacisk na wartości osobiste, indywidualną kreatywność i poczucie spełnienia - dążenie do samorealizacji poszczególnych pracowników. Im bardziej spełnieni i umotywowani czują się ludzie w pracy, tym większą wykazują innowacyjność i produktywność.
   Obecnie zwraca się uwagę nie tylko na umiejętność współpracy, motywację, cechy osobowości i zdolności poznawcze, ale również na indywidualny styl rozwiązywania problemów oraz umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce.
   W latach 80-tych, klasyk psychologii humanistycznej, A. Maslow zajmował się pionierskimi badaniami kobiet i mężczyzn, którzy osiągali wybitne sukcesy w życiu zawodowym. Nazwał ich osobami samorealizującymi się. Grupa tych osób charakteryzuje się wybitnym intelektem, wiarą w siebie, a przede wszystkim umiejętnością pełnego wykorzystania swoich potencjalnych możliwości w osiąganiu wyznaczonych celów.
   Według Maslowa, osoby te zawdzięczały własną skuteczność głębokiemu samopoznaniu: "Nauczyły się postępować zgodnie ze swoją wrodzoną, biologiczną naturą, która nie podlega zmianie". Autor badań twierdzi, że ów "rdzeń" jest bardziej istotny niż czynniki emocjonalne, w decydujący sposób modyfikując wydajność pracownika w zespole. Kontynuatorzy idei Maslowa: Karton i Kolbe, twórcy metod budowania skutecznie działających zespołów, również podkreślają istotę stylów radzenia sobie z problemami zawodowymi wśród pracowników.
   Metody badawcze konstruowane na bazie powyższej idei, badają wewnątrzsterowność (zdolność kierowania sobą w ciągu życia) oraz umiejętność wykorzystywania czasu
(zdolność cieszenia się chwilą obecną i ustalania planów na przyszłość).
   Według psychologii humanistycznej, najefektywniejszymi pracownikami są ludzie zdrowi emocjonalnie, umiejący akceptować siebie, łatwo wyrażający swoje emocje, przyjmujący odpowiedzialność za swoje decyzje i pozytywnie nastawieni do życia i innych osób.

Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy 13.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856762, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON