Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Tworzenie nowych miejsc pracy to problem.

   Wymuszona bezczynność ok. 2 mln. niepełnosprawnych, którzy mogliby podjąć pracę, pustoszy budżet. W Polsce poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest dramatycznie niski; spośród 5,5 miliona tylko 17 proc. jest aktywnych zawodowo. W starych krajach Unii Europejskiej średnio ponad 50 proc. Bezrobocie osób niepełnosprawnych jest nie tylko konsekwencją fatalnej sytuacji na polskim rynku pracy i zbyt małej liczby zakładów, które by zatrudniały osoby z grupą. Problemem jest także pokutujące niemal powszechnie przekonanie, że powinni oni szukać w zakładach pracy chronionej, bez względu na wykształcenie i potencjał intelektualny.

   Bardzo mała aktywność zawodowa kosztuje bardzo dużo nas wszystkich. Renty, niższe wpływy podatkowe, mniejsze wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W 2004 roku z rent utrzymywało się w Polsce 130 mieszkańców na tysiąc, czyli dwukrotnie więcej niż w krajach wysoko rozwiniętych; dodatkowo 163 tysiące osób pobierało renty socjalne. W Polsce koszt rent odpowiada 3,98 proc. PKB i jest najwyższy w krajach OECD. Wymuszona bezczynność około 2 mln. osób spośród niepełnosprawnych, którzy mogli by podjąć zatrudnienie, pustoszy budżet. Zmiana proporcji między utrzymującymi się z pracy, a otrzymującymi renty lub zasiłki ma istotne znaczenie także dla stabilizacji finansów publicznych.

   Duża część niepełnosprawnych mogłaby - i chce - pracować, a nie tkwić w kolejce po pomoc społeczną. Stworzono warunki prawne i ekonomiczne, które teoretycznie mają zachęcać do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Są obowiązkowe wpłaty na PFRON, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia odpowiednio wielu niepełnosprawnych. I jest pomoc państwa w utrzymaniu stanowisk pracy dla tych osób.


Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 13.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856801, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON