Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Style kierowania

   Psychologia zarządzania wyodrębniała trzy style kierowania zespołem. W zależności od stawianych celów, relacji interpersonalnych w środowisku pracy oraz charakteru firmy czy instytucji (usługowa, produkcyjna). Kluczową rolę we wrażaniu stylu kierowania ma kadra zarządzająca. Nie bez znaczenia pozostaje też struktura osobowości zarządzającego. Nigdy nie jest tak, że jest jeden styl kierowania w czystej postaci, zwykle się uzupełniają w różnych zakresach. Jednak zawsze jeden z nich dominuje w sposobie zarządzania.

1. STYL AUTOKRATYCZNY

Osoba lub grupa osób zarządzających narzuca sposób działania, wykonywania pracy, schematy, sztywne reguły, do których pracownicy są zobowiązani przyjąć i stosować je.

Cechy i zadania autokratycznego szefa:
1. Samodzielnie określa cele główne i szczegółowe, czynności, jakie mają wykonać poszczególni pracownicy, aby te cele osiągnąć.
2. Porozumiewanie się z pracownikami na zasadzie wydawania poleceń i rozliczania z efektów pracy.
3. Dokonuje oceny pracowników na podstawie efektów pracy, nie zagłębiając się w przyczyny np.: obniżenia efektów, jakości pracy. Ocena może mieć charakter pozytywny lub negatywny, nie ma form pośrednich.
4. Narzędzia "wychowawcze" stosowane najczęściej to kary.

Wyniki pracy:
1. Wysoka efektywność pracy przez krótki czas, tendencja spadkowa.
2. Bardziej stawia się na ilość (wyniki) niż na jakość i oryginalność pracy.
3. Niska motywacja pracowników, brak inicjatywy, przyzwyczajenie do działania pod nadzorem.
4. Motywacją jest strach przed krytyką.

Pracownicy:
1. Agresja skierowana na siebie wzajemnie
2. Poszukiwanie "kozłów ofiarnych" - najsłabszych w grupie, na którym zwykle pracownicy wyładowują swoją agresję i napięcie.
3. Apatia, brak zaangażowania - poddanie się zarządzającym (reagowanie na polecenia).
4. Niezadowolenie i frustracja.

Styl autokratyczny jest najbardziej skuteczny w sytuacji zagrożenia np. w wojsku, gdzie jedna osoba decyduje za całą grupę, liczy się szybkość wykonania zadania, nie ma miejsca na ustalanie wspólnego stanowiska.

2. STYL DEMOKRATYCZNY

Styl ten definiuje się jako sposób zarządzania polegający na umiejętnym prowadzeniu grupy pracowników w sposób pozwalający na ujawnienie przez nich swoich umiejętności, pomysłów, co też daje im poczucie współtworzenia założonego efektu, zadania.

Cechy i zadania demokratycznego szefa:
1. Zachęca grupę do podejmowania decyzji i wysiłku do pracy.
2. Wspiera, motywuje pozytywnie do pracy.
3. Proponuje alternatywne sposoby rozwiązań pojawiających się problemów.
4. Pracownicy decydują o podziale czynności do wykonania - każdy wykonuje coś,
w czym czuje się dobry.
5. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie wielu czynników (faktów, przyczyn, skutków).
6. Zarządzający sam jest aktywny, co też jest czynnikiem motywującym pracowników.

Wyniki pracy:
1. Pozornie wyniki pracy mogą być niższe niż przy zarządzaniu autokratycznym.
2. Większa oryginalność i jakość produktów, usług.
3. Większa motywacja do pracy (wewnętrzna).

Pracownicy:
1. Spójność wewnętrzna zespołu (myślenie w kategoriach "my").
2. Pozytywne nastawienie, zaangażowanie, ponieważ mają świadomość, że to może być zauważone i docenione.
3. Dopingowanie się wzajemne do pracy - w pracy zespołowej każdy zależy od każdego.
4. Zadowolenie z pracy.


3. STYL LIBERALNY

Styl liberalny wychodzi z założenia, że każdy człowiek jest wolny i każda forma narzucania mu zdania, wydania polecenia jest ograniczeniem jego wolności. Pracownik efektywnie pracuje, gdy nie jest skrępowany żadnymi przymusami, nakazami i zakazami.

Cechy i zadania liberalnego szefa:
1. Pozostawia swobodę swoim podwładnym.
2. Nie uczestniczy i nie ingeruje w pracę grupy.
3. Przepływ informacji ma miejsce tylko wówczas, gdy pracownicy o to poproszą.
4. Pracownicy nie mogą liczyć na ocenę, pomoc w pracy.

Wyniki pracy:
1. Niska efektywność ze względu na niską motywację do działania, niejasne zasady.
2. Niska oryginalność i jakość pracy.

Pracownicy:
1. Pojawia się zwykle lider w grupie, który przejmuje nieformalnie obowiązki szefa.
2. Niezadowolenie z pracy, brak poczucia kontroli sytuacji.
3. Niska motywacja do pracy.

Styl liberalny zarządzania zespołem przynosi najmniejsze efekty, powoduje dezintegrację w grupie.

Jak wcześniej wspomniano żaden z tych stylów nie występuje w czystej postaci, ale jednak najskuteczniejszym stylem zarówno pod kątem pracodawcy, jak pracowników jest styl demokratyczny. Pozwala na współdecydowanie w realizacji różnych zadań, co daje wszystkim poczucie zaangażowania i własnej skuteczności. Pracownik, który ma pozytywny obraz własnej osoby, poczucie wartości i skuteczności pracuje z większym zaangażowaniem
i identyfikuje się ze swoim miejscem pracy. Przy planowaniu strategii zarządzania firmą, instytucją warto wziąć pod uwagę nie tylko efekty twarde, ale też zadbać o spójność zespołu,
a tym samym efektywność jego pracy.Anita Klimek - Doradca Zawodowy 20.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856883, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON