Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Na czym polegają egzaminy zawodowe?

   Uczniowie szkół i kursów zawodowych po ukończeniu nauki zobowiązani są zdawać egzaminy zawodowe. Składają się one z dwóch części: pisemnej i ustnej.

   1. Część pisemna podzielona jest na dwa etapy. Podczas testu uczeń wykonuje zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości z zakresu kwalifikacji zawodowych. W jego ramach sprawdzane będzie również, czy zdający: potrafi zrozumieć informacje przedstawione w formie opisu, instrumentacji, szkiców, dokumentacji technicznej i technologicznej. Ważne jest, aby zdający wykazał się umiejętnością przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych, a także wskazał na sposoby bezpiecznego wykonywania zadań. Na obie części testu pisemnego przeznaczone jest 120 minut, uczniowie z niepełnosprawnością otrzymują dodatkowo 30 minut.
Część druga testu przygotowana jest w ten sposób, aby sprawdzać wiadomości związane z problematyką zatrudnienia i z działalności gospodarczej.
   2. Etap praktyczny: uczeń powinien wykazać się sprawnością w wykonaniu zadania. Zadanie to, związane z konkretnym zawodem - zostaje wylosowane przez zdającego, następnie - otrzymuje on 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, oraz: 120 - 240 minut na jego wykonanie.
   Podczas tego etapu egzaminu sprawdzane jest, czy uczeń potrafi zaplanować czynności związane z wykonaniem zadania, czy potrafi dobrze zorganizować sobie stanowisko pracy, w jaki sposób wykonuje otrzymane zadanie. Po ukończeniu części praktycznej - zdający powinien zaprezentować efekty swojej pracy.

   Egzamin pisemny jest przeprowadzany zwykle w miejscu ukończonej szkoły, egzamin praktyczny - w upoważnionej do tego okręgowej komisji egzaminacyjnej (szkoły, jednostki kształcenia praktycznego, jednostki kształcenia ustawicznego). Egzamin jest oceniany przez Centralną Komisję    Egzaminacyjną. Zdanie egzaminu wymaga: uzyskanie minimum 50% punktów z pierwszej części pisemnej oraz minimum 30% punktów z drugiej części pisemnej, oraz: otrzymanie minimum 75% punktów na etapie praktycznym.
   Po zdaniu egzaminu każdy uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, upoważniający do wykonywania w tym zawodzie pracy.

Dorota Zielińska - Dryl - Prawnik 20.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856907, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON