Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ograniczenie zaspokajania potrzeb przez choroby i dysfunkcje sprawności fizycznej.

   Prawidłowe zaspakajanie potrzeb biopsychicznych, odpowiednio do warunków, w jakich znajduje się człowiek, jest podstawą jego zdrowia. Niezaspokajanie lub błędy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych prowadzą do powstania zmian chorobowych w organizmie. Nieprawidłowe zaspokajanie potrzeb psychicznych powoduje zaburzenia w zachowaniu, wyzwala mechanizmy obronne, prowadzi do konfliktów jednostki z otoczeniem, może być powodem powstawania nerwic oraz chorób psychicznych.

   Opierając się na psychologicznej teorii A.H. Maslowa wyodrębniamy 8 grup podstawowych potrzeb człowieka:

   I. Potrzeby fizjologiczne
   II. Potrzeby bezpieczeństwa
   III. Potrzeby przynależności i miłości
   IV. Potrzeby uznania i szacunku
   V. Potrzeby samourzeczywistniania
   VI. Potrzeby poznawania
   VII. Potrzeby estetyczne
   VIII. Potrzeby samorealizacji, sensu życia

   Hierarchiczność potrzeb w tym ujęciu zakłada konieczność zaspokojenia, choć w części, potrzeb niższych w celu rozwijania się potrzeb wyższego rzędu. Niezaspokojone potrzeby stanowią motywy naszego działania. Każdy człowiek musi zaspokoić najpierw potrzeby podstawowe, do których należą potrzeby fizjologiczne i potrzeby związane z bezpieczeństwem. Dopiero potem może przystąpić do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Wartości zmieniają się wraz z wiekiem, doświadczeniem i sytuacją życiową. Wartości, to rzeczy i sprawy, które mają dla nas znaczenie i które pobudzają lub hamują nasze działanie. Tworzą pewien system i są powiązane z potrzebami człowieka. Mówią o tym, co jest dla nas w danej chwili najważniejsze, w jakiej kolejności chcemy zaspokajać nasze potrzeby.

   Choroba i hospitalizacja stanowią czynniki utrudniające normalne zaspokajanie potrzeb psychospołecznych. Choroba powoduje w organizmie powstanie ogólnych zmian biologicznych, które stanowią ujemne bodźce działające na psychikę chorych.
   Do zmian tych zalicza się:
   1. Ograniczenie czynności życiowych i ogólnej wydolności organizmu;
   2. Powstanie dolegliwości tj.: ból, zaburzenie łaknienia;
   W ich wyniku pacjent zmienia dotychczasowy styl życia i wprowadza w swym działaniu pewne ograniczenia. Wszystko to prowadzi do powstania stanów frustracyjnych oraz wytworzenia się mechanizmów obronnych.

   Rodzaj reakcji człowieka na chorobę, jej siła zależą w dużej mierze od 3 czynników:

   1. od indywidualnych cech osoby, tj. cech psychofizycznych, uprzedniego doświadczenia życiowego, oddziaływania wychowania i środowiska;
   2. od obiektywnego stanu zdrowia, tj. sposobu powstawania chrobry, nasilenia objawów chorobowych, świadomości pacjenta co do przebiegu choroby i jej prognozy;
   3. od sytuacji życiowej osoby (inaczej na chorobę reaguje dziecko, inaczej dorosły samotny, ale mający zapewnioną opiekę, a inaczej samotny pozostawiony sam sobie).

   Aby pacjent szybko zaadoptował się do warunków szpitalnych i czuł się w nich dobrze, należy zapoznać się z przyzwyczajeniami pacjenta, np. ze sposobem jego zachowania po przebudzeniu, sposobami spędzania wolnego czasu, ubierania się i spożywania posiłków.
   Psychospołeczne potrzeby człowieka chorego, znajdującego się w innej niż dotychczas sytuacji życiowej, spowodowanej chorobą, należy zaspokoić przez rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną oraz przez wprowadzenie oprócz leczenia farmakologicznego pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Źródło:
Zofia Sękowska "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Lublin 2001

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305494, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON