Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Jak osoby niesłyszące słyszą mowę ludzką?

   Rozmowa z ludźmi normalnie słyszącymi wymaga od osób niesłyszących lub niedosłyszących dużego wysiłku. Chcą zrozumieć wypowiadane zdania, muszą one odczytywać poszczególne słowa z ust mówiącego, obserwować jego gestykulację, mimikę i koncentrować się na wszystkim, co mogłoby stanowić nośnik informacji. Jeżeli brak słuchu jest wadą wrodzoną lub jeżeli jego utrata nastąpiła we wczesnym dzieciństwie, to naturalny rozwój mowy nie jest już możliwy.
   Niesłyszący z ogromnym trudem musi wypracować zdolność mówienia w sposób niejako sztuczny i mechaniczny. Wymowa staje się wówczas często trudna do zrozumienia, gdyż słuch nie jest w stanie kontrolować wypowiadanych dźwięków.
Z kolei osoby niedosłyszące odbierają dźwięki i odgłosy w sposób bardzo ograniczony.
Wprawdzie aparaty słuchowe stanowią dużą pomoc, ale nie mogą całkowicie zrekompensować niedostatków w przyjmowaniu świata dźwięków. Powszechnie panującą opinią jest przekonanie, że niedosłyszący słyszy inaczej. Aby lepiej zrozumieć problem poniżej przedstawiono go w sposób graficzny.
   Jeżeli źródło wady słuchu znajduje się w uchu środkowym, to fale dźwiękowe są źle kierowane. W efekcie słowo SŁUCHAĆ jest postrzegane jako:

   Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w uchu wewnętrznym to fale dźwiękowe są źle odbierane. W tym przypadku SŁUCHAĆ jest postrzegane jako:

   lub

   Niekiedy osoby z uszkodzonym słuchem słyszą z pewnym opóźnieniem czasowym lub w sposób zniekształcony.
   Wszystkie wymienione powyżej aspekty sprawiają, że ludziom z upośledzeniami słuchu komunikacja werbalna przychodzi z dużym trudem. Bezpośrednio z tym wiąże się niebezpieczeństwo wyobcowania z życia społeczeństwa, a więc ryzyko samotności.
Liczne badania naukowe wykazały zaś, że samotność wpływa bardzo negatywnie na osoby niesłyszące oraz niedosłyszące i że może pogłębić stan ich niepełnosprawności.
   Niewiele osób słyszących zna język migowy. Rozmawiając z człowiekiem z upośledzeniem słuchu tym bardziej musimy pamiętać, jak wiele w tej rozmowie zależy od postawy i zachowania osoby słyszącej.

Źródło: http://www.sluch.prv.pl/

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723691, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON